Dažas tiesu prakses atziņas (1.daļa)

Džeina Gaile, 04/12/2018

Post image for Dažas tiesu prakses atziņas (1.daļa)

Materiālā īsumā apskatītas Latvijas Republikas Augstākās Tiesas (AT) 2018. gada pirmās puses nolēmumos paustās atziņas, ciktāl nolēmumi ir publiski pieejami. Dažas no atziņām ir jaunas, ar dažām lasītāji jau varētu būt pazīstami, bet, kā zināms, atkārtošana ir zināšanu māte. Labākai izpratnei aicinu iepazīties arī ar pilnu nolēmumu tekstu1.

SIA “Firma L4” ir viens no vadošajiem inženieru un konsultantu birojiem Latvijā, kas līdztekus projektēšanas un būvuzraudzības pakalpojumiem sniedz arī konsultācijas publisko iepirkumu jomā.

Sarunu procedūras piemērošana

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas iepirkumiem jau agrāk bijuši vairāki spriedumi. Šogad AT izvērtējusi pamatojumu sarunu procedūras bez iepriekšējā paziņojuma piemērošanai, norādot, ka ar nepieciešamību pēc pakalpojuma nepietiek, lai piegādātāju varētu izvēlēties procedūrā, kas būtiski ierobežo konkurenci. Par neparedzamiem apstākļiem var tikt uzskatīti tādi apstākļi, kurus objektīvi, pievēršoties attiecīgajam jautājumam ar pienācīgu rūpību, nav iespējams paredzēt. Savukārt par ārkārtas apstākļiem uzskatāmi tādi apstākļi, kas neatbilst parastajai kārtībai. Tas, ka iepirkuma rezultāti ir pārsūdzēti un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedzis slēgt līgumu, nav uzskatāms ne par neparedzamu, ne arī par ārkārtas apstākli. AT arī norāda, ka ar favorītismu publiskajos iepirkumos tiek apzīmēta nepamatotu priekšrocību vai labvēlīgu apstākļu radīšana konkrētam pasūtītāja subjektīvi izraudzītam pretendentam, pasargājot to no reālas konkurences. Šāda rīcība publiskajos iepirkumos ir absolūti izskaužama parādība (29.03.2018. SKA-426/2018).

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: