Daugavpils dome atliek jautājumu par revīzijas rezultātiem Konkurences padomes redzeslokā nonākušajā komunālajā uzņēmumā

LETA, 28/09/2020

Post image for Daugavpils dome atliek jautājumu par revīzijas rezultātiem Konkurences padomes redzeslokā nonākušajā komunālajā uzņēmumā

Lai arī sākotnēji domes darba kārtībā jautājums bija iekļauts, Daugavpils domnieki 24. septembrī lēma atlikt lēmumprojekta skatīšanu par revīzijas rezultātiem pašvaldības SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas jau ir nonācis Konkurences padomes (KP) redzeslokā.
Pašvaldības speciālistu komisijai, vērtējot uzņēmuma iepirkumus, radušās aizdomas par iepriekš norunātiem iepirkumiem. Tāpat izteiktas šaubas par līdzekļu efektīvu izmantošanu. Vērtējot uzņēmuma veiktās cenu aptaujas, komisija ieteica izskatīt iespēju rīkot iepirkuma procedūras, nodrošinot lielāku iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci.
Pārbaudi uzņēmumā veikusi arī domes Revīziju un audita nodaļa. Arī tā secināja, ka uzņēmuma vadība, veicot zemsliekšņa iepirkumus, neievēroja Publisko iepirkumu likuma principus par iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu.
Ņemot vērā pārbaudēs konstatēto, KP jau brīdinājusi divas automazgātavas un pašvaldības uzņēmumu ar iespējamu darbību saskaņošanu gada sākumā kapitālsabiedrības organizētajā cenu aptaujā.
Savukārt domes sēdes darba kārtībā bija iekļauts bijušā pilsētas mēra Andreja Elksniņa, kura vadīšanas laikā arī iniciētas pārbaudes, sagatavotais lēmumprojekts par pārbaudēs konstatēto. Lēmumprojekts arī paredzēja uzdot pašvaldības izpilddirektorei Sabīnei Šņepstei izvērtēt “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma” valdes locekļa Sergeja Fridmana atbilstību amatam.
Pārbaužu rezultāti nosūtīti izvērtēšanai arī Korupcijas un novēršanas apkarošanas birojam. Savukārt Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē sākts kriminālprocess par viltotu dokumentu izmantošanu iepirkumā par lietotu automašīnu iegādi.
Domes sēdei bija sagatavots arī zvērinātu revidentu kompānijas SIA “Latimira un partneri” slēdziens par domes Revīziju un audita nodaļas darbu, vērtējot komunālās saimniecības uzņēmuma iepirkumus. Slēdzienā norādīts, kā nodaļas ziņojums neatbilst starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartiem. Revidentu kompānija arī iesaka domei pārskatīt nodaļas darbinieku amatu aprakstus.
Taču ne domes struktūrvienību un speciālistu, ne “Latimira un partneri” ziņojumi domē šodien netika skatīti. Pilsētas mērs Igors Prelatovs (“Mūsu partija”) apgalvoja, ka lēmumprojekta pieņemšanai sagatavotie dokumenti nav reģistrēti domes dokumentu aprites sistēmā. Tāpat arī “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma” darbinieki neesot iepazinušies ar visiem dokumentiem. Ar astoņām balsīm “par” lēmumprojekta izskatīšana atlikta.
Diskutējot par Elksniņa sagatavoto lēmumprojektu, Revīziju un audita nodaļas revidente Ņina Pozņaka apgalvoja, ka pēc pārbaudēm uzņēmumā viņa un viņas ģimenes locekļi tiekot izsekoti. Policijai par savām aizdomām viņa gan nav ziņojusi.
No diskusiju dalībniekiem arī izskanēja savstarpējie pārmetumi par politisko piederību un pietuvināto personu izvēli darbiem, kas neļaujot kritiski izvērtēt darbinieku atbildību un radot šaubas arī par izvēlēto zvērinātu revidentu kompāniju. Turklāt par zvērinātu revidentu kompānijas veikto pārbaudi Revīziju un audita nodaļas vadītājs Vladimirs Pjankovskis esot iesniedzis sūdzību Zvērinātu revidentu asociācijai.
Jau ziņots, ka KP brīdinājusi divas automazgātavas SIA “Felicitas.Z” un SIA “LP Group”, kā arī “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumu” par iespējamu darbību saskaņošanu šā gada sākumā kapitālsabiedrības organizētajā cenu aptaujā par autosalona un virsbūves kopšanas pakalpojumiem.
Konkurences uzraugs konstatējis atsevišķas aizliegtu vienošanos pazīmes “Felicitas.Z” un “LP Group” darbībās, piedaloties Daugavpils pašvaldības namsaimnieka organizētajā cenu aptaujā par “Autosalona un virsbūves kopšanas pakalpojumiem”.
Tāpat KP saskatījis objektīvi neizskaidrojamu pašvaldības kapitālsabiedrības rīcību tādās rīkotajās cenu aptaujās kā reprezentācijas preču piegāde un elektroinstrumentu piegāde. Piemēram, uzaicinājumi par iespēju piedalīties cenu aptaujās sūtīti konkrētiem uzņēmumiem uz e-pasta adresēm, kas nav publiski pieejamas un identificējamas ar minētajiem uzņēmumiem.
KP veicot izpēti, secinājusi, ka pretendenti cenu aptaujā par autosalona un virsbūves kopšanas pakalpojumu sniegšanu savos iesniegtajos piedāvājumos norādījusi augstākas cenas, nekā publiski pieejams gan pretendentu, gan citu automazgātavu tīmekļa vietnēs un pakalpojumu sniegšanas vietās.
Savukārt attiecībā uz uzņēmumu saskaņotām darbībām cenu aptaujā KP konstatējusi, ka pretendentu “Felicitas.Z” un “LP Group” iesniegtajos piedāvājumos ir identiskas gramatiskās kļūdas, kas liecina par abu uzņēmumu iespējamu savstarpēju komunikāciju un saskaņotu darbību pirms piedāvājumu iesniegšanas.
Konkurences uzrauga Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite stāstīja, ka šajā cenu aptaujā novērotas aizdomīgas sakritības gan uzņēmēju, gan iepirkuma organizētāju rīcībā, kas liek uzdot jautājumus par godprātīgu publisko finanšu līdzekļu izlietojumu.
“Publiskai personai, kas šajā gadījumā ir Daugavpils pašvaldības kapitālsabiedrība, ar savu rīcību būtu jārāda piemērs sabiedrībai par atbildīgu un godīgu rīcību, tāpēc ir nepieņemami, ka kapitālsabiedrība jebkādā veidā ir iesaistīta pati vai veicina uzņēmēju iesaisti konkurences tiesību pārkāpumā,” pauda Šmite.
KP saglabā informāciju par izteiktajiem brīdinājumiem. Ja brīdinātais uzņēmums nākotnē atkārtoti nonāks KP redzeslokā saistībā ar līdzīgiem iespējamiem pārkāpumiem, tie tiks izmeklēti kā atkārtota pārkāpuma lieta.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: