CENA – DEGVIELAS IEPIRKUMU PELĒKAIS KARDINĀLS

iepirkumi, 30/09/2014

Post image for CENA – DEGVIELAS IEPIRKUMU PELĒKAIS KARDINĀLS

Viens no būtiskākajiem kritērijiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai iepirkumos par degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās ir tās gala cena atbilstoši nepieciešamajam apjomam. Tomēr cenas noteikšana patiesībā ir komplicētāka, nekā tas ārēji šķiet. Ko ņemt vērā, lai ar iepirkuma kritērijiem nemaldinātu pretendentus un rezultātā saņemtu pakalpojumu vēlamajā kvalitātē?

Degvielas gala cenu tradicionāli veido mazumtirdzniecības cena un atlaide. Atlaidi ir vienkārši salīdzināt, jo tā visbiežāk tiek izteikta kā fiksēts lielums par katru iegādājamās degvielas litru. Ar cenu ir sarežģītāk. Pasūtītājs pats nosaka veidu, kādā pretendentiem jānorāda informācija par mazumtirdzniecības cenām, kas ir saistošas, nosakot degvielas gala cenu konkrētajā iepirkumā

Nereti prasības finanšu piedāvājumā uzrādāmajai degvielas mazumtirdzniecības cenai ir vispārīgas un pasūtītājam nedod pietiekamu informāciju, lai izvērtētu tieši viņam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Piemēram, tā tiek definēta kā degvielas cena pretendenta staciju tīklā vienu vai vairākas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas. Šāda prasība sniedz plašas interpretācijas iespējas, jo netiek precizēts, vai tā ir vidējā aritmētiskā vai biežāk sastopamā degvielas cena attiecīgajā tīklā, vai varbūt arī zemākā cena kādā noteiktā stacijā. Tas var radīt situāciju, kad pretendents uzrāda zemāko degvielas cenu kādā no stacijām, piemēram, Liepājā, kamēr paredzams, ka pasūtītājs 99% no kopējā degvielas apjoma iegādāsies Daugavpilī. Šādi uzrādīta cena, kaut arī atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, realitātē var nebūt pieejama tajā ģeogrāfiskajā reģionā, kurā tiek veikta pasūtītāja pamatdarbība.

Iepirkuma pasūtītājam neizdevīga situācija var veidoties arī gadījumā, ja tiek noteikts pārāk īss laika periods (t.s. references periods), par kuru jāuzrāda mazumtirdzniecības cena. Degvielas cenas dažādās degvielas uzpildes stacijās var mainīties pat vairākas reizes vienas dienas laikā. Tādējādi var gadīties, ka kādam no pretendentiem tieši nedēļu pirms iepirkuma izsludināšanas noteiktā reģionā ir bijusi samazināta degvielas cena (piemēram, mārketinga kampaņa), kaut gan ilgtermiņā vidējā degvielas cena ir salīdzinoši augstāka.

Lai izvairītos no šādiem pārpratumiem, „Statoil Fuel & Retail Latvia” Cenu politikas vadītājs Armands Žubulis iesaka ievērot divas pamatprasības finanšu piedāvājumā uzrādāmās degvielas mazumtirdzniecības cenas noteikšanai.

  • Ir jānosaka pietiekami ilgs laika periods, pamatojoties uz kuru pretendentam ir jāaprēķina un finanšu piedāvājumā jāuzrāda degvielas mazumtirdzniecības cenas. Optimālais atskaites periods ir trīs līdz seši mēneši pirms iepirkuma izsludināšanas dienas. Tas ir īpaši būtiski iepirkumos, kuros līgumu paredzēts slēgt uz vienu vai vairākiem gadiem.
  • Pasūtītājam ir precīzi jādefinē veids, kādā pretendentam jāaprēķina degvielas mazumtirdzniecības cena. Pirmkārt, aprēķinā jāiekļauj stacijas, kas atrodas tikai tajos reģionos, kuros degvielas iegāde paredzēta visbiežāk. Otrkārt, jāņem vērā vidējā cena noteiktajā laika periodā attiecīgajā reģionā, nevis zemākā cena.

Statoil Fuel & Retail Latvia speciālisti ir apkopojuši arī citus ieteikumus, lai valsts, pašvaldību un privātā sektora iepirkumu veicējiem atvieglotu DUS tīklu pakalpojumu iepirkumu konkursu sagatavošanu. Tie izstrādāti, balstoties uz starptautiskās prakses piemēriem, starptautisko un nacionālo likumdošanu, īpaši ņemot vērā patērētāju intereses. Plašāks materiāls pieejams: http://ej.uz/degvielasiepirkumi

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: