Baltijas Asamblejas viceprezidents Jānis Vucāns: krīze jārisina ciešā baltiešu sadarbībā

Saeimas Preses dienests, 07/05/2020

Post image for Baltijas Asamblejas viceprezidents Jānis Vucāns: krīze jārisina ciešā baltiešu sadarbībā

“Šajos grūtajos laikos neatsverama nozīme ir valstu savstarpējai solidaritātei un vienotai rīcībai reģionālā līmenī. Lai stātos pretim koronavīrusa Covid-19 radītās krīzes izaicinājumiem un veiksmīgi tos pārvarētu, svarīga ir baltiešu solidaritāte un visaptveroša stratēģija,” uzsvēra Baltijas Asamblejas (BA) viceprezidents, BA Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.

“Covid-19 izplatība ir milzīgs izaicinājums mūsu valstīm, reģionam un visai pasaulei. Mūsu sabiedrībai jāspēj dzīvot, mācīties un strādāt stingru ierobežojumu režīmā un par spīti vīrusa draudiem. Cilvēki ir noraizējušies par savu veselību, un vīruss jau ir laupījis daudz dzīvību. Šie satraucošie apstākļi liek mums mainīt savus ikdienas paradumus un ietekmē visas mūsu dzīves jomas. Pandēmijas finansiālās un ekonomiskās sekas jau ir jūtamas – cilvēki zaudē darbu, uzņēmumi piedzīvo nopietnas problēmas,” sacīja J.Vucāns, aicinot izveidot visaptveroša stratēģiju, lai veicinātu mūsu reģiona sociālo un ekonomisko atjaunošanos.

BA Prezidijs atzinīgi vērtē Baltijas valstu valdību sadarbību, īstenojot iedzīvotāju repatriāciju ārkārtas apstākļos, apmainoties ar informāciju un pieredzi cīņā pret vīrusu, kā arī izveidojot speciālu darba grupu vienotai robežšķērsošanas jautājumu risināšanai. Tomēr vienlaikus BA aicina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdības un Baltijas Ministru padomi uz vēl ciešāku sadarbību, tostarp koordinēti lemjot par ierobežojošo pasākumu atcelšanu, informēja BA Latvijas delegācijas vadītājs.

Sākoties Covid-19 izplatībai reģionā, izteikti trūka vienotas un koordinētas pieejas un solidaritātes starp Baltijas valstīm. Būtiski pievērst uzmanību problēmām sadarbībā, ko skaidri iezīmējusi krīzes situācija, tostarp nespējai nodrošināt raitu robežšķērsošanu, koordinētus ārkārtas ierobežojumus reģionā un kopīgus iepirkumus medicīnas jomā, piemēram, dezinfekcijas līdzekļu, masku, cimdu un plaušu ventilācijas iekārtu iepirkumus, uzsvēris BA Prezidijs, videokonferencē spriežot par Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi uz Baltijas valstīm. BA Prezidijs nolēma līdz BA kārtējai sesijai 2020.gada novembrī veikt valdību darba izvērtējumu krīzes laikā un izstrādāt rekomendācijas sadarbības uzlabošanai.

“Mums kopīgiem spēkiem jāizstrādā vienota pieeja, lai mīkstinātu krīzes negatīvo ietekmi uz mūsu valstu ekonomiku, jāveic vienoti pasākumi krīzes seku mazināšanai sociālajā un nodarbinātības jomā, jāveicina reaģēšanas spēja krīzes apstākļos, jānostiprina vājās drošības sistēmas vietas un jārisina pārrobežu problēmas,” sacīja J.Vucāns, uzsverot, ka mums jābūt gataviem arī tam, kas sekos pēc vīrusa krīzes kulminācijas.

Informācija par BA:

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.

Informāciju sagatavoja Saeimas Preses dienests.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: