ZAB PricewaterhouseCoopers Legal

Vai par pasūtītāju var kļūt privāto tiesību juridiskā persona pati par to nenojaušot?

ZAB PricewaterhouseCoopers Legal, 06.04.2021
Thumbnail image for Vai par pasūtītāju var kļūt privāto tiesību juridiskā persona pati par to nenojaušot?

Parasti pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma (“PIL”) izpratnē šķiet kāda valsts iestāde vai juridiskā vienība, kas ļoti cieši saistīta ar publisku personu. Vairumā gadījumu tā tas arī ir, bet kā rāda nesenais Eiropas Savienības tiesas (“EST”) spriedums apvienotajās lietās C-155/19 un C-156/19 Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) un Consorzio Ge.Se.Av. S.c. arl/De Vellis Servizi Globali Sr (“Spriedums”), ne vienmēr pasūtītājs būs publisko tiesību subjekts un var rasties situācijas, kurās privāto tiesību subjektam ir pienākums piemērot publisko iepirkumu regulējošus normatīvus aktus, piešķirot līguma slēgšanas tiesības.

→ Lasīt visu