Līva Skujiņa

Augstākās tiesas Senāta atziņas publisko iepirkumu lietās

Līva Skujiņa, 29.01.2013
Augstākās tiesas Senāts

Tiesas kontrolei pār iepirkuma procedūru ir nozīme ne tikai konkrētu lietu ietvaros, bet arī plašākā mērogā – nosakot virzienu, kādā attīstās izpratne par tiesisku iepirkuma procedūru. Kā liecina tabulā apkopotie dati, pēdējos gados strauji audzis Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā…

→ Lasīt visu