Liāna Teilāne

Iepirkumu pirmspārbaudes

Liāna Teilāne, 26.02.2013
Thumbnail image for Iepirkumu pirmspārbaudes

Tuvojas beigām jau otrais Eiropas Savienības (ES) fondu ieviešanas periods. Atskatoties uz šiem diviem periodiem, jāsecina, ka diemžēl lielākais gadījumu skaits, kad ES fondu projektu ietvaros finansējuma saņēmējs ir ieguvis tikai daļēju ES fondu finansējumu vai nav saņēmis vispār…

→ Lasīt visu

Aktuālie jautājumi publiskā iepirkuma jomā Eiropas Savienības fondu ieviešanā

Liāna Teilāne, 29.01.2013
Iepirkumu seminārs Tallinā

2012.gada 3.decembrī Tallinā notika vienas dienas seminārs par aktuālajiem jautājumiem publiskā iepirkuma jomā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ieviešanā (Public Procurement in EU Structural Funds and EAFRD implementation), ko organizēja Eiropas…

→ Lasīt visu