Lauma Silakaktiņa

Noslēgti projektu līgumi par 2/3 ES fondu finansējuma

Lauma Silakaktiņa, 03.10.2018
Thumbnail image for Noslēgti projektu līgumi par 2/3 ES fondu finansējuma

Valdība novērtējusi Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto regulāro informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) investīciju ieviešanu. ES fondu atbalsta saņemšanu Latvijā sekmē šā gada 16. augustā no Eiropas Komisijas (EK) saņemtais pozitīvais ikgadējais atzinums par ES fondu vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību.

→ Lasīt visu