JANA SIMANOVSKA

Kaitīgo ķīmisko vielu riska mazināšana iepirkumos

JANA SIMANOVSKA, 04.12.2018
Thumbnail image for Kaitīgo ķīmisko vielu riska mazināšana iepirkumos

Ar zaļā publiskā iepirkuma palīdzību pašvaldības un valsts iestādes var iepirkt tādus produktus un pakalpojumus, kas ir ne tikai saudzīgāki dabai, bet arī mums pašiem. Viens no būtiskākajiem faktoriem produktu ietekmē uz cilvēku veselību ir kaitīgās ķīmiskās vielas, kas izdalās produkta lietošanas laikā. Vai ar iepirkumu palīdzību varam samazināt arī šo vielu radītā kaitējuma riskus? Un kā to var izdarīt?

→ Lasīt visu

Latvijas Ekoskolas ievērojami samazina pārtikas atkritumu daudzumu. Kā?

JANA SIMANOVSKA, 06.12.2017
Thumbnail image for Latvijas Ekoskolas ievērojami samazina pārtikas atkritumu daudzumu. Kā?

Pārtikas atkritumi izglītības iestādēs ir nopietna problēma, par ko nereti pašas skolas un pašvaldības runā nelabprāt. Šur tur neliels procents, šur tur visi audzēkņi saņem pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, kas daļēji nonāk atkritumos. Audzēkņi un vecāki vaino negaršīgo piedāvājumu, skolas vaino izlutinātos bērnus un viņu vecākus, ēdnīcas vaino augstās normatīvo aktu prasības un kontrolējošās iestādes. Vai tas ir strupceļš?

→ Lasīt visu

Problēma ir likumā piemērošanā, nevis likumā

JANA SIMANOVSKA, 06.12.2017

Iepazīstoties un izvērtējot esošo iepirkumu praksi, tiekoties ar mācību iestādēm un pašvaldību iepirkumu speciālistiem, varu minēt trīs iemeslus, kāpēc vēl aizvien klibo kvalitatīvu produktu izvēle.

→ Lasīt visu

Vai iepirkumu speciālistiem jāzina īpašuma tiesību kopējās izmaksas?

JANA SIMANOVSKA, 25.08.2014

Ja Mirtas tante dzīvotu mūsdienās, vai viņa priecātos par žiguli Jāņu nakts krāsā, ko laimējusi loterijā? Ja nebūtu atsaucīgā kaimiņa Jāzepa, viņai šī mašīna, kas lēti nākusi, radītu izdevumus, ko viņa diez vai varētu atļauties: automašīnas reģistrācija, tiesību iegūšana vai šofera algošana…

→ Lasīt visu

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti – tikai ekskluzīva prece?

JANA SIMANOVSKA, 28.05.2014

Latvijas zemnieku saimniecību dalība valsts un pašvaldību pārtikas produktu iepirkumos ir ļoti niecīga, vien pāris procentu gadā. Vairums (95%) pašvaldību pārtikas iepirkumos līdz šim ir izmantojušas zemākās cenas principu. Lai gan bioloģisko lauksamniecību platību īpatsvara ziņā Latvija ir 5. vietā Eiropā, arī šo saimniecību dalība pārtikas iepirkumos ir niecīga.

→ Lasīt visu

Kā izvēlēties veselībai nekaitīgu datortehniku

JANA SIMANOVSKA, 24.03.2014
Thumbnail image for Kā izvēlēties veselībai nekaitīgu datortehniku

Šķiet, ka Latvijā ledus ir sakustējies, un zaļais iepirkums vairs nav tikai teorētisks jēdziens: pašvaldības un valsts iestādes apsver zaļāku preču un pakalpojumu iegādi. Datoru un serveru tehnikas iegāde sastāda trešo daļu no Elektroniskās iepirkumu sistēmas preču apgrozījuma…

→ Lasīt visu

Ziemassvētku paciņas

JANA SIMANOVSKA, 04.11.2013
Thumbnail image for Ziemassvētku paciņas

Tuvojoties Ziemassvētku laikam, uzņēmumiem un pašvaldībām parādās kāds specifisks iepirkums – Ziemassvētku paciņas bērniem. Vēlos jautāt atbildīgajiem par šo iepirkumu: ko liksiet tajās iekšā? Vai zināt, ko paši paciņu saņēmēji – bērni – vēlētos tajās atrast? Un ko bērnu likumīgie aizbildņi – vecāki – uzskata par labu esam?

→ Lasīt visu

Zaļais publiskais iepirkums Norvēģijā

JANA SIMANOVSKA, 01.09.2013
Thumbnail image for Zaļais publiskais iepirkums Norvēģijā

Augusta sākumā kopā ar Latvijas Pašvaldību mācību centra speciālistiem un Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Mārtiņu Gedroviču viesojos pieredzes apmaiņas vizītē Norvēģijā, Drammenas pilsētā. Mūsu mērķis bija iepazīties ar norvēģu pašvaldības praksi iepirkumu organizēšanā, lai papildinātu izveidoto apmācību kursu…

→ Lasīt visu

Mēbeļu iepirkumi izglītības iestādēm

JANA SIMANOVSKA, 02.07.2013
Thumbnail image for Mēbeļu iepirkumi izglītības iestādēm

Šobrīd Latvijā daudzās iestādēs notiek pāreja uz centralizēto iepirkumu ar mērķi samazināt iepirkuma izmaksas, nezaudējot kvalitāti. Vai tas izdodas? Kā centralizētais iepirkums atsaucas uz skolu mēbeļu kvalitāti? Pirmajā brīdī šķiet, ka nav nekā vienkāršāka kā nopirkt galdu un krēslu…

→ Lasīt visu