ILZE BUKALDERE

Komercnoslēpuma aizsardzība publiskā iepirkuma procedūrā un iepirkuma līguma izpildē

ILZE BUKALDERE, 30.09.2014
Thumbnail image for Komercnoslēpuma aizsardzība publiskā iepirkuma procedūrā un iepirkuma līguma izpildē

Tā kā ikvienas personas, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, rīcībā varētu būt lietas un dažādas ziņas, kam ir noteikta vērtība un kas atbilst Komerclikumā noteiktajām prasībām, svarīgi ir apzināties arī attiecīgās aizsardzības iespējas un noteikumus publiskā iepirkuma procedūrā…

→ Lasīt visu

Iepirkuma līgums: kad ir pieļaujami tā noteikumu grozījumi?

ILZE BUKALDERE, 25.08.2014
Thumbnail image for Iepirkuma līgums: kad ir pieļaujami tā noteikumu grozījumi?

Lai arī ES Tiesa savā praksē jau bija noteikusi, kādi pamatprincipi jāievēro, mainot iepirkuma līgumu, tikai 2012. gada 1. augustā Publisko iepirkumu likumā (likums) stājās spēkā noteikumi par iepirkuma līgumu grozīšanu2. Šis likuma regulējums būtībā ir pārņemts no ES Tiesas judikatūras…

→ Lasīt visu

Iepirkumu likumos noteiktās piegādātāja tiesības

ILZE BUKALDERE, 29.05.2014

Lai varētu pienācīgi aizsargāt savas tiesības un intereses konkrētā iepirkuma procedūrā, personai, kas apsver savas iespējas piedalīties iepirkumā un attiecīgi iesniegt piedāvājumu, ir ieteicams noskaidrot un ņemt vērā vismaz dažus galvenos aspektus.

→ Lasīt visu