Ilona Jakubsone

Publisko iepirkumu centralizācija Latvijā

Ilona Jakubsone, 04.11.2013
Thumbnail image for Publisko iepirkumu centralizācija Latvijā

Laikā, kad Eiropas Savienībā, tāpat kā visā pasaulē, tiek veidotas elektroniskās vietnes dažādu iepirkumu veikšanai, Latvijā arvien neatlaidīgāk tiek virzīta ideja par publisko iepirkumu centralizāciju. Tomēr uz informācijas tehnoloģijām balstītu sistēmu darbība ne vienmēr var būt efektīva, to izmantošana ir saistīta ar būtiskiem riskiem…

→ Lasīt visu

Galvenās problēmas iepirkuma komisiju darbā pašvaldībās

Ilona Jakubsone, 24.09.2013
Thumbnail image for Galvenās problēmas iepirkuma komisiju darbā pašvaldībās

Vislielākā atbildības nasta publiskā iepirkuma procesā gulstas uz pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas locekļiem. Tie ir cilvēki, kuri visaktīvāk apmeklē seminārus par publisko iepirkumu tematiem, lasa visas Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) sagatavotās vadlīnijas, ieteikumus, skaidrojumus, patstāvīgi studē tiesību…

→ Lasīt visu