Ieva Šēfere

Piedāvājumā neiekļautas informācijas pieprasīšana

Ieva Šēfere, 28.05.2014
Thumbnail image for Piedāvājumā neiekļautas informācijas pieprasīšana

Praksē nereti rodas problēmas, nosakot robežu, kad pasūtītāja pieprasītā informācija ir uzskatāma par skaidrojumu jau iesniegtai informācijai un tāpēc pieļaujama, un kad tā vērtējama kā piedāvājuma grozīšana, kas ir vienlīdzības principa pārkāpums. Ar pasūtītāja pieprasījumu izskaidrot iesniegto informāciju saprotama…

→ Lasīt visu

Pirmspārbaužu loma un konstatēto pārkāpumu sekas ES fondu finansētajos projektos

Ieva Šēfere, 30.01.2014
Thumbnail image for Pirmspārbaužu loma un konstatēto pārkāpumu sekas ES fondu finansētajos projektos

Jau iepriekš ir vairākkārtīgi rakstīts par to, kas ES fondu finansējuma saņēmējiem būtu jāievēro plānojot un veicot iepirkumu, lai īstenotā projekta ietvaros saņemtu 100 % Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu finansējumu. Tomēr ne mazāk svarīgi kā izvairīties no gadījumiem, kas var tikt interpretēti kā neatbilstoši publisko iepirkumu…

→ Lasīt visu