ELGARS PUĶĪTIS

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto zemsliekšņu iepirkumu apstrīdēšana

ELGARS PUĶĪTIS, 21.03.2014
Thumbnail image for Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto zemsliekšņu iepirkumu apstrīdēšana

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk – SPSIL) 11. panta pirmo daļu SPSIL attiecina uz iepirkuma procedūrām, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.

→ Lasīt visu