Astra Bērziņa

Iepirkuma kārtība iestādē

Astra Bērziņa, 29.08.2013
Thumbnail image for Iepirkuma kārtība iestādē

Jautājums par Iepirkuma kārtības nepieciešamību ir aktuāls daudzās valsts un pašvaldības iestādēs. Tāpēc šajā nodarbībā sniegšu tikai nelielu ieskatu par iepirkumu kārtības pamatjautājumiem, par pamatu ņemot salīdzinoši mazu valsts vai pašvaldības iestādi.

→ Lasīt visu

Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2013. gada 1. augusta

Astra Bērziņa, 02.08.2013
Thumbnail image for Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2013. gada 1. augusta

Šajā nodarbībā aplūkosim, kā jāveic mazais iepirkums, kas mainījies likumdošanā saistībā ar jaunākajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā. Kas ir mazais jeb zemsliekšņu iepirkums, kāpēc šo iepirkuma metodi tā sauc? Mazais iepirkums ir iepirkuma metode, kura piemērojama zemākajos PIL noteiktajos līgumcenu…

→ Lasīt visu

Tehniskās specifikācijas precēm un pakalpojumiem

Astra Bērziņa, 02.07.2013
Thumbnail image for Tehniskās specifikācijas precēm un pakalpojumiem

Iepriekšējā numurā bija ievadnodarbība par tehnisko specifikāciju nozīmi. Šoreiz detalizētāk aplūkosim, kas jāņem vērā, gatavojot tehniskās specifikācijām precēm un pakalpojumiem. Tehniskajām specifikācijām jābūt saistītām ar iepērkamā būvdarba, piegādes vai pakalpojuma īpašībām…

→ Lasīt visu

Iepirkumu līgumu veidi un tehniskās specifikācijas

Astra Bērziņa, 30.05.2013
Thumbnail image for Iepirkumu līgumu veidi un tehniskās specifikācijas

Šajā nodarbībā aplūkosim iepirkumu līgumu veidus, noskaidrosim, kas ir CPV un kāpēc to lieto, kā arī to,kāda ir tehnisko specifikācijunozīme iepirkumos. Šoreiz tas būs tikai ieskats tehniskajos specifikāciju pamatjautājumos, bet nākamajā numurā analizēsim katru iepirkuma veidu atsevišķi…

→ Lasīt visu

Iepirkuma process

Astra Bērziņa, 30.04.2013
Thumbnail image for Iepirkuma process

Šajā nodarbībā aplūkosim, kāds ir iepirkuma process, ar ko tas sākas un ar ko beidzas. Kādas ir iepirkuma realizēšanas metodes, kuras no tām piemēro visbiežāk, ar ko mazais iepirkums atšķiras no atklāta konkursa procedūras un kāpēc ir tādi B daļas iepirkumi, kuriem ir atšķirīgi iepirkuma nosacījumi?

→ Lasīt visu

Komersantu iespējas publiskajā iepirkumā

Astra Bērziņa, 28.03.2013
Thumbnail image for Komersantu iespējas publiskajā iepirkumā

Šoreiz aplūkosim, kāda ir komersanta loma iepirkumos. Nodarbībā paskaidrošu par publisko iepirkumu normatīvajos aktos izmantotajiem terminiem attiecībā uz komersantu un norādīšu, kā mazāki vai ar šaurāku specializāciju esošie komersanti var veidot apvienības, tādā veidā radot sev plašākas iespējas…

→ Lasīt visu

Iepirkumu plānošana

Astra Bērziņa, 28.02.2013
Thumbnail image for Iepirkumu plānošana

Iepriekšējā numurā tika aplūkoti būtiskākie normatīvie akti, kas jāpiemēro iestādēm, veicot iepirkumus, un pie kādiem līgumcenu sliekšņiem jāpiemēro normatīvajos aktos minētās iepirkuma metodes. Šajā numurā aplūkosim iepirkumu plānošanas nosacījumus ‑ ar ko sākas iepirkums, vai iepirkums jāplāno, kā to darīt pareizi…

→ Lasīt visu

Iepirkumu ABC

Astra Bērziņa, 29.01.2013
Iepirkumu ABC

Ja pirmoreiz esat nolēmis startēt iepirkumā, iespējams, jūtaties kā labirintā vai dziļā mežā. Lai nenomaldītos, ir jāzina pareizais ceļš vai jaseko zīmēm. Lai arī katram iepirkumam ir savas nianses, tie visi tomēr ir iepirkumi, kas pakļaujas noteiktai kārtībai un loģikai. Par to katru mēnesi stāstīsim šajā sadaļā – Iepirkumu ABC…

→ Lasīt visu