Astra Bērziņa

Iepirkuma līgums II (turpinājums)

Astra Bērziņa, 04.02.2015
Thumbnail image for Iepirkuma līgums II (turpinājums)

Katram pircējam nākas strādāt ar dažāda satura līgumiem, tamdēļ ieteicams šos līguma tekstus standartizēt, piemēram, veidot standarta tekstus attiecībā uz ikgadējiem regulāra rakstura iepirkumiem, būvdarbu un pakalpojumu iepirkumiem, tostarp iepirkumiem, kuru realizēšanā svarīgi ievērot videi draudzīgus līgumu izpildes principus.

→ Lasīt visu

Iepirkuma līgums II

Astra Bērziņa, 02.12.2014
Thumbnail image for Iepirkuma līgums II

Šajā nodarbībā aplūkosim, kā noris iepirkuma līguma teksta sagatavošana un līguma parakstīšana, kāda informācija par iepirkuma līgumu ir publiski pieejama, kādus nosacījumus ieteicams iekļaut līgumā.

Pircējs (pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē), veicot iepirkumu saskaņā ar jebkuru no iepirkumu jomas normatīviem aktiem, slēdz iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – līgums). Vēlos norādīt, ka līgums noslēdzams rakstveidā visos gadījumos, kad veikts iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8. pantā minētajām iepirkuma procedūrām un citām iepirkumu veikšanas metodēm (B daļas pakalpojuma iepirkums, mazais jeb zemsliekšņa iepirkums).

→ Lasīt visu

Kas ir iepirkuma līgums?

Astra Bērziņa, 30.09.2014
Thumbnail image for Kas ir iepirkuma līgums?

Šajā nodarbībā aplūkosim jautājumus par iepirkuma līgumu, tiks sniegtas atbildes par to, kas izstrādā līguma tekstu, kad paraksta līgumu un kāpēc jāievēro nogaidīšanas periods. Kas ir iepirkuma līgums? Lai nodrošinātu visām valsts un pašvaldību iestādēm un to uzņēmumiem deleģētās funkcijas, dažādu preču piegādi…

→ Lasīt visu

Iepirkumu dalīšana, centralizācija un pirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā

Astra Bērziņa, 25.08.2014

Ir pagājis nepilns pusgads, kopš stājušies spēkā jaunākie grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas nosaka pašvaldību iepirkumu centralizēšanu. Publisko iepirkumu likuma (PIL) 16. panta pirmā daļa paredz, ka centralizētās iepirkumu sistēmas ietvaros var iepirkt preces un pakalpojumus…

→ Lasīt visu

B daļas pakalpojuma iepirkums ar līgumcenu 4 000–42 000 EUR pēc 2014. gada 1. janvāra

Astra Bērziņa, 28.05.2014

Šajā nodarbībā aplūkosim katru no mazā B daļas pakalpojumu iepirkuma posmiem un to, kāda ir pasūtītāja rīcība katrā no šiem iepirkuma posmiem.
Ievadnodarbība par mazajiem B daļas pakalpojumu iepirkumiem ir atspoguļota žurnāla Iepirkumi 2014. gada aprīļa numura sadaļā Iepirkumu ABC.

→ Lasīt visu

B daļas pakalpojuma iepirkums ar līgumcenu 4 000‒42 000 eiro pēc 2014. gada 1. janvāra

Astra Bērziņa, 24.03.2014
Thumbnail image for B daļas pakalpojuma iepirkums ar līgumcenu 4 000‒42 000 eiro pēc 2014. gada 1. janvāra

Šajā nodarbībā aplūkosim, kas ir B daļas pakalpojums un kā tas jāveic, piemērojot Publisko iepirkumu likumu. Kas ir B daļas pakalpojumi un kāpēc tie izdalīti PIL 2. pielikumā kā atsevišķa pakalpojumu grupa?

→ Lasīt visu

Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2014. gada 1. janvāra

Astra Bērziņa, 30.01.2014
Thumbnail image for Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2014. gada 1. janvāra

Šajā nodarbībā aplūkosim, kā jāveic mazais iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likumu pēc 2014. gada 1. janvāra. Normatīvie akti, kas jāievēro, veicot mazo iepirkumu pēc 2014. gada 1. janvāra…

→ Lasīt visu

Iepirkumu dalīšana daļās un līgumcena

Astra Bērziņa, 27.11.2013
Thumbnail image for Iepirkumu dalīšana daļās un līgumcena

Šajā nodarbībā aplūkosim, kādas priekšrocības piedāvā Publisko iepirkumu likuma 9. panta sestā un septītā daļa, kad mazāko daļu, kas nepārsniedz 20 % no kopējās iepirkuma līgumcenas, pircējs drīkst nodalīt no kopējā iepirkuma apjoma, tādējādi daļēji atvieglojot pretendentiem piedāvājuma gatavošanu…

→ Lasīt visu

Dalīšana daļās, vispārīgā vienošanās un paredzamā līgumcena. II daļa

Astra Bērziņa, 04.11.2013
Thumbnail image for Dalīšana daļās, vispārīgā vienošanās un paredzamā līgumcena. II daļa

Iepriekšējā nodarbībā aplūkojām, kā noteikt paredzamo līgumcenu, ja noteiktā laika periodā jāveic līdzīga rakstura darbi, jāiepērk līdzīgas preces vai nepieciešams saņemt līdzīga rakstura pakalpojumus, bet piegādātāju loks dažkārt ir līdzvērtīgs, bet citkārt – atšķirīgs.

→ Lasīt visu

Dalīšana daļās un līgumcena. 1. daļa

Astra Bērziņa, 24.09.2013
Thumbnail image for Dalīšana daļās un līgumcena. 1. daļa

Šoreiz aplūkosim pamatlietas par iepirkuma priekšmeta daļās dalīšanas principiem dažāda veida iepirkumos, dalīšanas plusiem un mīnusiem, un kā tā ietekmē iepirkuma līgumcenas noteikšanu. Publisko iepirkumu likumā tiek regulāri veikti grozījumi, kas vērsti gan uz administratīvā sloga mazināšanu, gan, lai samazinātu pasūtītāju risku…

→ Lasīt visu