Arnis Vērzemnieks

Apsardzes nozares devums Latvijas tautsaimniecībai būs vēl lielāks

Arnis Vērzemnieks, 27.11.2019
Thumbnail image for Apsardzes nozares devums Latvijas tautsaimniecībai būs vēl lielāks

Apsardzes nozare ir nozīmīga Latvijas ekonomikai – 2018. gadā vien tā valsts budžetā ir ienesusi vairāk nekā 60 miljonus eiro, nodarbinot teju 10 000 Latvijas iedzīvotāju. Apsardzes kompānijas ir tās, kas rūpējas par valsts un pašvaldību iedzīvotāju, publisku pasākumu, citu uzņēmumu un nereti visas sabiedrības drošību, novēršot riskus un ātri reaģējot krīzes situācijās. Mēs ļoti labi apzināmies savu atbildību sabiedrības priekšā un ar lielāko rūpību izturamies pret mums uzticētajiem pienākumiem.

→ Lasīt visu