Alvis Dimitris

Kādos gadījumos izvēlēties ārpakalpojumu?

Alvis Dimitris, 28.03.2013
Thumbnail image for Kādos gadījumos izvēlēties ārpakalpojumu?

kvienam uzņēmumam ir savs pamata biznesa virziens, kas nes ieņēmumus, un ir vadības prioritāte. Pārējās funkcijas, kas nepieciešamas uzņēmuma veiksmīgai darbībai, bet nav tiešā veidā saistītas ar biznesa kodolu, piemēram, grāmatvedības vai dokumentu aprites organizēšana, personāla atlase, datubāzu uzturēšana un…

→ Lasīt visu