AS “RĪGAS SILTUMS” veiks apjomīgāko šķeldas iepirkumu uzņēmuma vēsturē

AS "RĪGAS SILTUMS", 12/05/2020

Post image for AS “RĪGAS SILTUMS” veiks apjomīgāko šķeldas iepirkumu uzņēmuma vēsturē

AS “RĪGAS SILTUMS” jau tuvākajā laikā nākamajam finanšu gadam veiks apjomīgāko atjaunojamo energoresursu (šķeldas) iepirkumu uzņēmuma vēsturē. Šķeldas ražotāji aicināti sekot līdzi iepirkumiem mājas lapā www.rs.lv, lai sniegtu savu piedāvājumu.

Atklājot jaunos, augsti efektīvos, atjaunojamo energoresursu siltumavotus siltumcentrālēs “Imanta” (katlu jauda 40 MW) un “Daugavgrīva”(katlu jauda 8 MW), jau nākamajā finanšu gadā atjaunojamo energoresursu (šķeldas) apjoms AS “RĪGAS SILTUMS” kurināmā bilancē sasniegs 50%.

Atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugums kurināmā bilancē tuvina Rīgu izvirzītajiem vides mērķiem. Rīga 2009.gadā pievienojās PILSĒTU MĒRU PAKTAM, kurā pausta vienpusēja apņemšanās līdz 2020.gadam par 20% samazināt ES radītās CO2 emisijas apjomu, kas panākams par 20% paaugstinot energoefektivitāti un līdz 20% palielinot atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņā.

Reizē tas arī tuvina vienam no Latvijas enerģētikas un klimata politikas nacionālajiem mērķiem – līdz 2030.gadam nodrošināt vismaz 50% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru Latvijas enerģijas galapatēriņā.

Līdz šim vienas sezonas vajadzībām uzņēmums iegādājās aptuveni 370 tūkst. MWh šķeldas, nākamajai tās apjoms plānots 533 tūkst. MWh. Tas ir lielākais kurināmā iepirkums uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.

AS “RĪGAS SILTUMS”, atbilstoši godīgai komercpraksei un kā to nosaka Latvijas likumdošana, nepieciešamo kurināmo iepērk atklātā konkursā, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Konkursa komisija atbildīgi izstrādājusi virkni nosacījumu, lai iegādātā šķelda atbilstu ne tikai enerģētiskajiem kritērijiem, bet lai tā būtu droša siltumenerģijas ražošanā, nepārsniedzot konkursā norādīto pieļaujamo radioaktīvo starojumu (1 bekerels/kg), kas noteikts, balstoties uz AS “RĪGAS SILTUMS” pasūtītā pētniecības projekta “Šķeldas un pelnu radiometriskā kontrole ar radiācijas monitoringa vārtiem” (turpmāk Pētījums) rekomendācijām.

AS “RĪGAS SILTUMS” pievērš īpašu uzmanību šķeldas drošības prasībām, saskaroties ar tās pelnu radioaktīvo piesārņojumu vairākus gadus atpakaļ, kad 2018.gadā rudens lietavu un plūdu izraisīto seku dēļ tika apgrūtinātas vietējās šķeldas piegādes, un AS “RĪGAS SILTUMS” bija spiesta veikt papildu iepirkumu procedūras, lai iegādātos importētu kurināmo. Lai arī importētajā šķeldā netika fiksēta paaugstināta radiācija, blīvajos pelnos tā tika konstatēta.

AS “RĪGAS SILTUMS”, ievērojot atbildīgas uzņēmējdarbības principus, nekavējoties pārtrauca siltumenerģijas ražošanu ar piesārņoto šķeldu. Lai novērstu šādas problēmas nākotnē SC “Ziepniekkalns” tika ierīkoti radiācijas detektēšanas sistēmas vārti, ievedamās koksnes šķeldas un izvedamo pelnu kontrolei. Tā ir vienīgā šāda veida sistēma Latvijas siltumapgādes uzņēmumu vidū, kas spēj noteikt gan pelnu, gan šķeldas starojuma līmeni.

AS “RĪGAS SILTUMS” šķeldas piegādes līgumos ieviesusi pieļaujamo starojuma līmeni 1 bekerels/kg, kas rekomendēts Pētījumā. Jāatzīmē, ka Lietuvā biomasas tirdzniecības biržā Baltijā “BALTPOOL” UAB pārdotās šķeldas starojums nedrīkst pārsniegt 30 bekerelus/kg. Izvērtējot kaimiņvalstu praksi, kā arī Pētījuma secinājumus un rekomendācijas, AS “RĪGAS SILTUMS” šķeldas piegādes līgumos noteikusi tādu pieļaujamo starojuma līmeni, kas ir drošs iedzīvotājiem un vidi saudzējošs. Kravas, kas neatbilst līgumā noteiktajām prasībām, tiek atgrieztas piegādātājam.

AS “RĪGAS SILTUMS” darbības vērtības ir droša darba vide darbiniekiem un vides saglabāšana rīdziniekiem, tālredzīga dabas resursu izmantošana, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi gan uz cilvēkiem, gan dabu.

AS “RĪGAS SILTUMS” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.


77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir ap 800 kilometri, no kuriem 74% atrodas AS “RĪGAS SILTUMS” īpašumā.

Informāciju sagatavoja Linda Rence, AS “RĪGAS SILTUMS” Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: