Ārkārtas iepirkums Siguldas pašvaldībā. Pieredze un secinājumi

Ilva Lapiņa, 27/11/2019

Post image for Ārkārtas iepirkums Siguldas pašvaldībā. Pieredze un secinājumi

Šā gada septembrī Siguldā ar dažādām zarnu infekcijas slimībām saslima 46 iedzīvotāji, tostarp 39 bērni. Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) konstatēja, ka pieci bērni ir inficējušies ar šiga toksīnu veidojošo Escherichia coli (STEC), bet 15 bērniem konstatēja salmonelozi. Vienojošā pazīme šiem saslimušajiem ir pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšana. Reaģējot uz situāciju, Siguldas novada pašvaldība lauza līgumu ar ēdināšanas uzņēmumu SIA “Baltic Restaurants Latvia” un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā un EIS publicēja Siguldas novada pašvaldības sludinājumu ārkārtas iepirkuma procedūrai “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs”. Ar līgumcenu par 416 909,84 eiro uzvarēja SIA “Vectēvs”, garantējot svarīgākos kritērijus: ēdiena kvalitāti, ēdienu gatavošanā izmantoto produktu kvalitāti un videi draudzīgu pārtikas produktu piegādes veidu.

Iepirkumu veica, pamatojoties uz PIL 8. panta septītās daļas 3. punktu, tas ir, “pasūtītājam neparedzamu apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām. Minētie apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības”.
Iepirkuma priekšmets bija sadalīts četrās daļās, un viss patiešām notika ātri. Jau šā gada 10. oktobrī Elektroniskajā iepirkumu sistēmā bija paziņoti ārkārtas ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultāti, un kopš 14. oktobra SIA “Vectēvs” līdztekus daudzām Vidzemes reģiona izglītības iestādēm uzsāka darbību arī Siguldā.

Kādi bijuši šie daži mēneši Siguldas pašvaldībā ar iepirkumu organizēšanu, kāda ir pieredze, kas paveikts, saruna ar Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Sausiņu.


– Šķiet, sākumā jau jāatceras, ka agrāk, 2015. gadā, jums nepaveicās arī ar uzņēmumu “Kretingos maistas”, un patlaban esat pašvaldība ar nelaimīgu dubultpieredzi bērnu ēdināšanas pakalpojumu jomā.
– Nepiekrītu apgalvojumam par neveiksmīgu pieredzi. Jā, 2015. gadā lauzām līgumu ar “Kretingos maistas”, pamatojot uzteikumu ar nekvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, taču reizē arī ieguvām – iemācījāmies iepirkuma līgumos iestrādāt vairākus nosacījumus attiecībā uz līgumu laušanas gadījumiem. Šajā laikā esam attīstījuši ēdināšanas iepirkumu izstrādi augstā līmenī, tostarp ēdināšanas pakalpojuma līguma nosacījumus, nodrošinot, ka neatbilstoša pakalpojuma gadījumā varam līgumu lauzt.
Tādēļ šā rudens situācijā pašvaldība bez kavēšanās lēma par līguma laušanu ar SIA “Baltic Restaurants Latvia”. Protams, tas nozīmēja, ka bērnudārzu audzēkņu ēdināšanai steidzami jāmeklē jauns pakalpojuma sniedzējs un tātad jāveic ārkārtas iepirkums. To pieļauj arī Publisko iepirkumu likums, un vienlaikus ar paziņojumu par līguma laušanu sākām gatavot jaunā iepirkuma dokumentāciju. Vispirms sagatavojām iepirkumu sarunu procedūrai un septembra beigās jau uzaicinājām pretendentus, kuri varētu piedalīties šajā ārkārtas iepirkumā. Mūsu gadījumā tas nozīmēja apzināt apkārtnē esošos ēdinātājus, īpaši pirmsskolas iestādēs. Izvēlējāmies un uzrunājām septiņus, tomēr diemžēl piedalīties piekrita vien trīs pretendenti. Acīmredzot citiem traucēja tas, ka ir sezonas vidus un nepietika kapacitātes. Tāda bija šā ārkārtas iepirkuma specifika atšķirībā no iepirkumiem, kad tiek izsludināti atklātie konkursi, kuros var piedalīties jebkurš.

– Bet “Baltic Restaurants Latvia” tikmēr turpināja darbu?
– Protams, jo mēs taču nedrīkstējām uz vairākām nedēļām atstāt pirmsskolas iestādēs bērnus bez ēdināšanas. Sekojām līdzi arī visām aktivitātēm un pārbaudēm, ko gan bērnudārzos, gan skolās veica Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Slimību profilakses un kontroles centra darbinieki. Tika veikti nomazgājumi pilnīgi visos ēdināšanas blokos, lai pārbaudītu, vai kaut kur neatrodas bīstamā baktērija. Par laimi, visas analīzes bija negatīvas. Arī mūsu iestāžu medmāsas turpināja pastiprinātu uzraudzību.

– Vai līguma laušana ar uzņēmumu par bērnu ēdināšanu pirmsskolas iestādēs pašvaldībai neradīja problēmas?
– Nē, ar “Baltic Restaurants Latvia” vienojāmies koleģiāli. Viņiem gala lēmumu par līguma laušanu pašvaldība iesniedza brīdī, kad saņēmām informāciju no SPKC par konstatētajiem salmonelozes gadījumiem konkrētajā ēdināšanas blokā. Faktiski tas bija kā pēdējais piliens pašvaldības lēmuma pieņemšanā. Savukārt no līguma par četru novada skolu ēdināšanu uzņēmums paziņoja, ka atkāpsies pats, bet ēdināšanu turpinās līdz jauna iepirkuma rezultātam.

– Jums visi ir Zaļie iepirkumi. Prasības augstas un stingras. Produktus piegādā Siguldas tuvumā esošie zināmie audzētāji. Vai jūs nepieļaujat iespēju, ka baktērijas varēja ēdiena šķīvī iekļūt no kādas saimniecības?
– Patlaban par infekciju izcelsmi tiek izteikti tikai pieņēmumi, un neviena no kontrolējošām iestādēm – ne PVD, ne SPKC – nav atraduši attiecīgo Escherichia coli celmu kāda piegādātāja produktos. PVD turpina veikt “Baltic Restaurants Latvia” piegādātāju pārbaudes. Izslēgta tāda iespēja nav. Gaļu piegādā SIA “Gaļsaimnieks”, kas to iepērk Polijā.
Pašvaldība, ņemot vērā arī vecāku iesniegtos ieteikumus, ārkārtas iepirkumā bija iestrādājusi augstas prasības produktu kvalitātei, produktu piegādātāju izvēlē, speciālo diētu nodrošināšanā, kā arī papildu prasība bija nodrošināt dārzeņu pirmapstrādi uz vietas ēdināšanas blokā, neizmantojot jau mizotus, vakuumā fasētus dārzeņus.

– Kādi ir ārkārtas iepirkuma noteikumi?
– Vispirms mēs argumentējām to, ka mācību gada vidū mainīt pakalpojuma sniedzēju būs problemātiski un ārkārtas iepirkumā uzvarējušais darbosies tikai līdz šā mācību gada beigām. Tātad jau 2020. gada pavasarī izsludināsim iepirkumu parastās procedūras kārtībā kā atklātu konkursu. Vēl ārkārtas iepirkums nozīmē, ka var likt maksimāli īsu laiku piedāvājuma sagatavošanai, un mūsu gadījumā tās bija piecas darba dienas. Bija atļauts piemērot sarunu procedūru – tas nozīmē uzaicināt konkrētus varbūtējos pretendentus. Un būtiski – uz šiem iepirkumiem nav attiecināma apstrīdēšanas procedūra. Līdz ar to ārpuskārtas iepirkumi ir veicami ļoti īsā termiņā. Konkrētajā gadījumā pašvaldība iepirkumu izsludināja 27. septembrī, bet piedāvājumu iesniegšana bija līdz 4. oktobrim. No trīs pretendentiem, kuri sarunās piekrita piedalīties iepirkumā, divi šajā laikā atsūtīja atteikumu. Viņi bija izvērtējuši nosacījumus un sapratuši, ka nevar prasības izpildīt. Palika tikai viens pretendents – “Vectēvs”, un bez kavēšanās vienojāmies ar uztura speciālistu, kurš izskatīja piedāvātās ēdienkartes un atzina tās par atbilstošām.

– Jūs pavisam uzrunājāt septiņu uzņēmumu pārstāvjus. Kādēļ, jūsuprāt, seši atteicās piedalīties iepirkumā?
– Ir divi aspekti. Ēdinātāja maiņa izglītības iestādēs un tātad uzņēmumu resursu pārgrupēšana reāli notiek vasarā, tādēļ dažiem patlaban nebija papildu kapacitātes paņemt vēl klāt kādu iestādi. Otrs aspekts – uzņēmumi vēlas darboties lokāli.
Jā, vienu brīdi mēs apspriedāmies, vai rīkot ārkārtas iepirkumu jeb atklātā iepirkuma procedūru parastajā kārtībā. Bija dažādi viedokļi, tomēr izvēlējāmies šo ārkārtas iepirkumu bērnudārzos līdz mācību gada beigām un izsludinājām parasto iepirkumu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai skolās.
Mēs vienmēr visos pakalpojumu iepirkumos liekam nosacījumu, ka ar uzvarētāju slēdzam līgumu uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt. Tā ir mūsu iespēja un reizē garantija. Ja neesam apmierināti ar pakalpojuma kvalitāti, tad varam līgumu nepagarināt. Ideālajā variantā ar pakalpojuma sniedzēju sadarbojamies piecus gadus. Tāpat iepirkums netiek izvērtēts pēc zemākās cenas kritērija, bet gan pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma, nosakot, ka 88% izvērtējuma veido ēdienkaršu kvalitāte, atbilstība uztura normām, kā arī produktu kvalitāte un piegādes attālumi. Šie nosacījumi atbilst arī Zaļā iepirkuma prasībām.

– Uzvarētājs ārkārtas iepirkuma konkursā ir SIA “Vectēvs”. Ko varat teikt par šo uzņēmumu?
– Pašvaldības speciālisti sadarbībā ar uztura speciālistu rūpīgi izvērtēja SIA “Vectēvs” iesniegto piedāvājumu un secināja, ka uzņēmums būs spējīgs nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus visās Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Tas notiks līdz brīdim, kad tiks veikta jauna iepirkuma procedūra likumā noteiktajā kārtībā un noslēgts jauns līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības bērnudārzos. Ja SIA “Vectēvs” pakalpojuma kvalitāte apmierinās gan pašvaldību, gan vecākus un bērnus, visticamāk, šis ēdinātājs varēs nostrādāt līdz mācību gada beigām.
Kārtējie PVD pārbaužu rezultāti liecina, ka trijās no iestādēm – bērnudārzos “Tornīši”, “Pīlādzītis” un “Ābelīte” – visos pārbaudes posmos ir A jeb augstākais vērtējums. Savukārt bērnudārzos “Ieviņa”, “Pasaciņa” un “Saulīte” ir atsevišķi aizrādījumi par paškontroles dokumentāciju vai palielinātu uzturvērtību bērnu ēdienkartēs.

– Ja būsiet apmierināti ar “Vectēva” pakalpojumiem, varbūt pagarināsiet līgumu uz piecu gadu termiņu?
– Diemžēl ārkārtas iepirkums to nepieļauj. Taču “Vectēvs”, ja vēlēsies, varēs piedalīties jaunā iepirkuma procedūrā likumā noteiktā kārtībā. Viņu priekšrocība varētu būt jau laba sistēmas pārzināšana, tomēr mēs nevienā gadījumā neatkāpsimies no saviem kritērijiem – saimnieciskā izdevīguma un Zaļā iepirkuma visaugstākajām kvalitātes prasībām.
Patlaban ir diezgan grūti prognozēt, kā ar šo iepirkumu veiksies. Diskusijas varētu būt par veģetāro ēdienkarti arī bērnudārzos. Protams, iepirkuma kritēriji būs ļoti komplicēti, bet tādi ir vajadzīgi, lai nepieteiktos pavirša un nekvalitatīva pakalpojuma sniedzēji.

– Vai iepirkumā ir vēl kādi jauninājumi?
– Šajā ārpuskārtas iepirkumā tehniskajā specifikācijā, izvērtējot mums nepieciešamā pakalpojuma apjomu, iestrādājām prasību par ieteicamo darbinieku skaitu katrā iestādē. Tādējādi tiek izslēgtas domstarpības arī ar uzņēmēju, kurš varbūt domā citādi. Nākamais: mums iepirkumā bija jaunums – prasība, ka uz visiem bērnudārziem vajadzīgs viens darba vadītājs. Viņa pienākums ir kontrolēt produktu piegādes, pakalpojuma kvalitāti un darbinieku uzraudzību. Darba vadītājs ir jānodrošina iepirkuma konkursā uzvarējušajam uzņēmumam. No pašvaldības puses tāds pienākums ir uzticēts medmāsām. Šī divpusējā uzraudzība un kontrole reizē ir garantija iespējamo risku samazināšanai. “Vectēvs” to visu respektēja.
Vēl iepirkumā esam ielikuši nosacījumu, ka pašvaldībai ir tiesības izmantot sabiedrības veselības speciālista pakalpojumus. Viņš neatkarīgi no valsts kontrolējošām institūcijām vēl papildus pārbaudīs higiēnas normu ievērošanu, kā arī pārtikas produktu piegādātāju un ēdienkaršu atbilstību prasībām, ja to uzskatīsim par nepieciešamu. Analīzes tiks veiktas BIOR laboratorijā. Es ceru, ka šie jaunievedumi nomierinās arī bērnu vecāku prātus.

– Jūs esat bioloģe. Vai, pēc jūsu domām, tiešie pierādījumi par Escherichia coli baktēriju vispār tiks atrasti?
– Pašvaldības rīcībā joprojām nav informācijas no atbildīgajām institūcijām par šiga toksīnu veidojošās Escherichia coli izraisītās infekcijas cēloņiem. Ir tikai pieņēmumi, un, manuprāt, ar to arī viss beigsies. Šim infekcijas izraisītājam ir ļoti garš inkubācijas periods. Tā nav salmonella, kas parādās momentā un ir ātri identificējama.

– Pašvaldības pārziņā ir visu Siguldas izglītības iestāžu ēdināšana. Skolās pakalpojuma sniedzējs palika “Baltic Restaurants Latvia”. Tagad jaunā iepirkumu konkursā par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas 1. pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā uzvarēja SIA “ANIVA”. Vai tas nozīmē, ka ir pilnībā pārtraukta sadarbība ar “Baltic Restaurants Latvia”?
– Tika veikta atklāta iepirkuma procedūra par ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās, jo pašvaldībai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā šajā gadījumā nebija tiesības rīkot ārkārtas iepirkumu. Iepirkumā, kas sadalīts trīs lotēs jeb daļās, varēja piedalīties ēdināšanas uzņēmumi, kas atbilst prasībām. Jā, līdz jauna līguma noslēgšanai ar citu uzņēmumu ēdināšanas pakalpojumus stingrā PVD uzraudzībā turpina sniegt “Baltic Restaurants Latvia”.
Iepirkumu konkursā pieteicās SIA “ANIVA”, SIA “P.Dussmann” un SIA “Arseja”. Ļoti skrupulozi izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pieaicinātais eksperts un Siguldas novada pašvaldības Iepirkumu komisija 4. novembrī lēma, ka skolās atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam atbilst SIA “ANIVA”. Iepirkuma kopējā līgumcena uz pieciem gadiem ir aptuveni 1,4 miljoni eiro. Ja nebūs iespējamā uzvarētāja apstrīdēšanas procedūras, tad ar “ANIVU” slēgsim līgumu.

Pārtikas un veterinārā dienesta viedoklis

PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča

– PVD galvenais secinājums pēc veiktajām pārbaudēm ir tas, ka Siguldas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdinātājs SIA “Baltic Restaurants Latvia” savā darbībā ir pieļāvis higiēnas prasību pārkāpumus un nav nodrošinājis pietiekamu tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanu, radot labvēlīgu vidi dažādu slimību ierosinātāju izplatībai. To apliecina laboratorisko izmeklējumu rezultāti izglītības iestādēs, kur bija saslimuši bērni, – uz divu pirmsskolas izglītības iestāžu pavāru rokām konstatēts toksīnus producējošais zeltainais stafilokoks, bet četrās pirmsskolas izglītības iestādēs ņemtos nomazgājumos konstatētas zarnu nūjiņu grupas baktērijas. Dažādi slimību ierosinātāji ir plaši sastopami apkārtējā vidē, tostarp pārtikas produktos. Tas nozīmē, ka no tiem izvairīties nav iespējams, taču pārtikas apritē iesaistītajam uzņēmumam ir jādara viss, lai pasargātu patērētāju un garantētu pārtikas nekaitīgumu – sākot ar atbildīgu un zinošu personālu, kurš orientējas pārtikas drošuma un higiēnas jautājumos un izmanto šīs zināšanas arī praksē, un beidzot ar atbildīgu izejvielu iegādi, pārtikas gatavošanu, uzglabāšanu un izplatīšanu.

Dati par 2019. gada 1. pusgadu liecina, ka PVD ir reģistrēti 1656 uzņēmumi, kas nodrošina sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus Latvijas izglītības iestādēs. Tie ir augsta riska objekti, kurus PVD pārbauda vismaz trīs reizes gadā, bet uzņēmumus, par kuriem saņemtas sūdzības, vēl biežāk. Šogad pirmajā pusgadā PVD izglītības iestāžu ēdinātājus ir pārbaudījis jau 2165 reizes.

Teksts un foto: ILVA LAPIŅA

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: