ĀM piešķirs līdz 211 000 eiro IKT funkcionalitātes nodrošināšanai pieaugošo kiberdraudu apstākļos

LETA, 29/09/2020

Post image for ĀM piešķirs līdz 211 000 eiro IKT funkcionalitātes nodrošināšanai pieaugošo kiberdraudu apstākļos

Ārlietu ministrijai (ĀM) no līdzekļiem neparedzētiem piešķirs līdz 211 000 eiro informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) funkcionalitātes nodrošināšanai pieaugošo kiberdraudu apstākļos, šodien lēma valdībā.
Kā skaidroja ĀM, ministrijas IKT iekārtu un programmatūras bāze nav atbilstoša, jo nav pienācīgi atjaunota kopš Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē, kas negatīvi ietekmē ministrijas darbību Covid-19 pandēmijas periodā, kad ministrijai jānodrošina attālināta darba iespējas.
Tāpat ministrijā uzsvēra, ka novecojušu informācijas un komunikācijas iekārtu un arī programmatūras izmantošana ne tikai ievērojami apgrūtina ĀM diplomātiskā un konsulārā dienesta darbu, bet ir bīstama kiberuzbrukumu draudu apstākļos.
“Lai nodrošinātu ministrijas funkciju izpildes nepārtrauktību Covid-19 pandēmijas laikā, ministrijai ir jāspēj nodrošināt attālinātā darba iespējas, kas nav iespējams bez atbilstoša IKT materiāltehniskā nodrošinājuma,” apliecināja ministrijā.
Tāpat ĀM uzsvēra, ka ministrijai savā darbībā ir jāveic informācijas, tai skaitā ierobežotas pieejamības un konfidenciālas informācijas, informācijas, kas saistīta ar valsts noslēpumu, droša un operatīva apmaiņa. Savukārt, lai reaģētu uz mainīgo Covid-19 izplatību dažādos pasaules reģionos, ir nepieciešami risinājumi ārvalstīs strādājošā diplomātiskā dienesta funkciju ilgstošai nodrošināšanai.
ĀM vērsa uzmanību, ka šim nolūkam ir izmantojami informācijas tehnoloģiju risinājumi gan ministrijas centrālajā aparātā, gan diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās.
Ministrijā norādīja, ka Covid-19 pandēmijas radītajos apstākļos ieteicami divi investīciju virzieni. Vispirms nepieciešama jaunu informācijas un komunikācijas sistēmu, iekārtu un programmatūru iegāde.
ĀM skaidroja, ka jaunie apstākļi apgrūtina novecojušās informācijas un komunikācijas iekārtu un programmatūru uzturēšanu Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, jo attiecīgi ir apgrūtināta informācijas tehnoloģiju speciālistu nokļūšana attiecīgajā pārstāvniecībā ārvalstīs.
“Tādējādi diplomātisko un konsulāro funkciju nodrošināšanai kritiska kļūst novecojušās tehnikas nomaiņa, lai ar ļoti ierobežotu speciālistu vizīšu skaitu spētu nomainīt visas novecojušās vai bojātās iekārtas,” pamatoja ĀM.
Ministrijas ieskatā otrs svarīgs virziens ir Covid-19 radītajiem jaunajiem globālajiem apstākļiem piemērotu jaunu informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana vai paplašināšana, lai ne tikai nodrošinātu diplomātiskā un konsulārā dienesta funkciju saglabāšanu ierastajās jomās, bet stiprinātu ar Covid-19 pandēmiju saistītajās jaunajās jomās.
Plānots, ka par valsts budžeta līdzekļiem plānots iegādāties stacionāros un portatīvos datorus, kā arī specializētos portatīvos datorus ierobežotas pieejamības un dienesta vajadzībām informācijas apstrādei un pārraidei 159 000 eiro apmērā un videokonferenču iekārtas 52 000 eiro apmērā.
Tāpat ministrija skaidroja, ka specializēto portatīvo datoru piegādes iepirkums tiks veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likumu, savukārt stacionāro datoru, portatīvo datoru un videokonferenču iekārtu piegādes iepirkums tiks veikts Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu sistēmā.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: