Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Medicīna, farmācija, veselība

Veselības nozare saņem papildus finansējumu 30,87 miljonus eiro

Veselības ministrija

Valdība šodien, 24. oktobrī, atbalstīja 30,87 miljonu eiro piešķiršanu valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem. Tā ir daļa no kopumā vairāk nekā 140 miljoniem eiro, kas tika rezervēti nozarei neatliekamu un prioritāru pasākumu finansēšanai vēl šī gada laikā, jo, tajā skaitā pieaugot pacientu skaitam, ārstniecībā iesaistītās iestādes saskaras ar finanšu trūkumu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktai nodrošināšanai pacientiem.

Veselības jomai piešķirtais papildus finansējums 30 876 217 eiro tiks novirzīts šādiem mērķiem:

– 7,3 miljoni eiro daļējai kompensējamo medikamentu izdevumu deficīta segšanai, kas ļauj kompensēt zāļu iegādi 43,9 tūkstošiem pacientu,

– 16 miljoni eiro daļējai apmaksai par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ārzemēs ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros atbilstoši saņemtajiem rēķiniem,

– 4,5 miljoni eiro ambulatorajiem izmeklējumiem, speciālistu konsultācijām un dienas stacionāra pakalpojumiem, no kā kopumā iegūs 137,2 tūkstoši pacientu,

– 2,9 miljoni eiro daļējai izdevumu segšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem, kas nodrošina apmaksātus izmeklējumus 60,1 tūkstotim,

– 30,6 tūkstoši eiro kopumā 400 gāzmasku iegādei Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam aizsardzībai pret apdraudējumiem.

Ar šo piešķīrumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” šodien ir izpildīts 20. jūnijā valdības lemtais par finansējuma pārdali 2023. gadā veselības nozarei, kas kopumā paredzēja nozarei 142 821 627 eiro, piešķīrumus veicot vairākos posmos.

Plašāk par papildu piešķīrumiem nozarei un izlietojumu šogad:

41,3 miljonu eiro papildu finansējums pozitīvi ietekmēs vairāk nekā 320 tūkstošus pacientu

Neatliekamiem pasākumiem veselības nozarē novirza 57 miljonus eiro

Papildu piešķirtais finansējums ļaus nodrošināt laboratorisko pakalpojumu nepārtrauktību

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Transports

Valsts prezidents ar satiksmes ministru pārrunā Rail Baltica projektu un elektrovilcienu iepirkumu

Valsts prezidenta kanceleja

23. oktobrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu, lai pārrunātu aktualitātes saistībā ar Rail Baltica projektu, elektrovilcienu iepirkumu un Ukrainas graudu tranzītu.

Rail Baltica projekts ir būtisks no ekonomikas, drošības un loģistikas perspektīvas ne tikai Baltijas valstīm, bet arī plašākam reģionam, tai skaitā Ukrainai. Tādēļ ir svarīgi novērst visus iespējamos šķēršļus projekta sekmīgai īstenošanai, tostarp risināt finanšu jautājumus un savlaicīgi pabeigt būvniecību. Izmaksu samazināšana un efektīva projektu vadība ir visu iesaistīto pušu uzdevums,” uzsvēra Valsts prezidents E. Rinkēvičs.

Tikšanās laikā Valsts prezidents iepazinās ar aktuālo informāciju par elektrovilcienu piegādi un sertificēšanu. Valsts prezidents E. Rinkēvičs pozitīvi novērtēja satiksmes ministra pausto gatavību nesamazināt dzelzceļa staciju skaitu, kamēr nav izstrādāts pārdomāts alternatīvs risinājums.

Abas puses pārrunāja Latvijas atbalstu Ukrainas graudu tranzītam caur Latviju. E. Rinkēvičs atzīmēja, ka šomēnes Rīgas ostā veiksmīgi uzņemtā pirmā Ukrainas graudu krava ir labs sākums sadarbībai ar Ukrainu loģistikas jomā un tā būtu jāturpina.

Valsts prezidents pauda satiksmes ministram reģionālo darba vizīšu laikā iezīmēto problēmjautājumu par autoceļu kvalitāti un iedzīvotāju pārvietošanās iespējām, lai veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un novada attīstību. Tāpat Valsts prezidents vērsa uzmanību uz nepieciešamību meklēt risinājumus, lai  nodrošinātu pieeju kvalitatīviem un neatkarīgiem medijiem reģionos.

Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums Finanšu un apdrošināšanas darbības Transports

Rail Baltica saņems papildu 1,1 miljardu eiro nākamajiem projekta īstenošanas posmiem

Satiksmes ministrija

Trešdien, 18. oktobrī, Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS paziņoja par jauna finansēšanas līguma parakstīšanu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA) 928 miljon eiro apmērā.

Šis ievērojamais finansējums kopā ar triju Baltijas valstu nacionālo līdzfinansējumu pārsniegs 1,1 miljardu eiro, lai nodrošinātu turpmākos darbus Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras ieviešanā.  Ar finansējumu, kas pieejams no līdzšinējiem finansēšanas līgumiem un kopā ar nupat apstiprināto summu, nodrošināts finansējums būvniecības darbiem, kas aptver aptuveni 130 kilometrus no Rail Baltica pamattrases.  

Līgumu parakstīja Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra, Igaunijas Vides ministrija, Latvijas Satiksmes ministrija, Lietuvas Transporta un sakaru ministrija un RB Rail AS. 

“Papildu finansējuma piešķiršana 928 miljonu apmērā, kas ir viens no šī uzsaukuma lielākajiem piešķīrumiem, dos papildu impulsu Rail Baltica projekta īstenošanai. Rail Baltica globālais projekts šobrīd ieiet būvniecības fāzē visās trīs Baltijas valstīs, tādēļ mēs ticam, ka ar šo papildu finansējumu projekta beneficiāri un īstenotāji i varēs veikt nepieciešamās aktivitātes, lai paātrinātu šī Eiropas projekta savlaicīgu ieviešanu,” sacīja Mortens Jensens (Morten Jensen), Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras direktors.  

Finansējums paredzēts dzelzceļa apakšstruktūru, inženierbūvju, vairāklīmeņu dzelzceļa infrastruktūras, pievadceļu un ceļu krustojumu būvniecībai vairākos Igaunijas posmos, tai skaitā no Loone līdz Alu, Harju/Raplas apgabala robežas līdz Loone, no Ülemiste līdz Soodevahe, Parila, Juula, Alu ceļu krustojumi un citi. Tāpat arī tiks nodrošināti būvuzraudzības pakalpojumi, kā arī zemju iegāde un ar to saistītās procedūras pamattrases būvniecībai Igaunijā. Lietuvā finansējumu izmantos dzelzceļa uzbēruma un tā konstrukciju būvniecībai no Kauņas virzienā uz Latvijas robežu: uzbēruma un inženierkonstrukciju būvniecībai, piebraucamo servitūta ceļu būvniecībai Kauņas–Šveicarijas un Šetas–Ramīgalas posmos, sagatavošanas darbiem, tehniskajai uzraudzībai, riska un drošības novērtējumam, atbilstības novērtējumam un citām ar dzelzceļa būvniecību saistītām darbībām. Papildu finansējums tiks izmantots arī zemes iegādes darbībām divos posmos: Kauņas dzelzceļa mezglā un Kauņas–Lietuvas–Polijas robežas posmā. 

Latvijā šī uzsaukuma finansējums paredzēts būvniecības darbu turpināšanai pamattrases posmos abās starptautiskajās stacijās – Rail Baltica Rīgas Centrālajā mezglā estakādes izbūvei pār Maskavas un Krasta ielām, platformu pieejām, esošo sliežu pārcelšanai uz stacijas Dienvidu pusi, pie starptautiskās lidostas “Rīga” dzelzceļa estakādes būvniecības darbiem un stacijas platformu paaugstināšanai. Tāpat finansējums paredzēts nekustamo īpašumu atsavināšanai, būvniecības bāzes izveidei Iecavas infrastruktūras apkopes punkta teritorijā, pamattrases būvniecības un būvuzraudzības darbiem ārpus Rīgas, ko Rail Baltica nacionālais ieviesējs “Eiropas Dzelzceļa līnijas” plāno uzsākt jau šogad.  

“Vēlos izteikt pateicību par ES aktīvo atbalstu un interesi par Rail Baltica. Šis finansējums ir būtiski nepieciešams, lai  uzsāktu pamattrases būvniecības darbus visās Baltijas valstīs, uzsākot būvniecību pirmajos pamattrases posmos, kā arī turpinātu infrastruktūras objektu un pievadceļu būvniecību, tāpat nodrošinātu citu stratēģisku jautājumu izpildi, lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras savietojamību un pārrobežu koridora izveidi līdz 2030. gadam,” sacīja Marko Kivila, AS RB Rail valdes priekšsēdētājs un pagaidu izpilddirektors 

Visām Baltijas valstīm kopīgās aktivitātes ietver konsolidētās materiālu piegādes loģistikas plānošanu,  Rail Baltica ilgtspējas ietvara aktivitāšu īstenošanu, IT infrastruktūras un saistīto risinājumu ieviešanu, dzelzceļa ekspluatācijas un pārvadājuma konsultanta jeb ēnu operatora konsultācijas un citas aktivitātes.   

No 2014.-2021. gada finanšu perioda Rail Baltica īstenošanai jau ir pieejami vairāk nekā 1,6 miljardi eiro, no kuriem līdz 85% veido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta atbalsts, savukārt atlikušo daļu līdzfinansē no Baltijas valstu budžetiem. Kopā ar apstiprināto papildu ES finansējumu un nacionālo finansējuma Rail Baltica nodrošinājusi aptuveni 2,7 miljardus eiro.  Līdz 2024. gadam plānots izstrādāt atjaunoto izmaksu un ieguvumu analīzi, lai atkārtoti novērtētu projekta sociālekonomiskos ieguvumus, nodrošinātu finansējumu un optimizētu projekta īstenošanu. 

CEF Transporta programma īsteno Eiropas Savienības transporta infrastruktūras politiku, atbalstot ieguldījumus transporta infrastruktūras veidošanā vai modernizācijā visā Eiropā.  

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības

Sarunās ar FM jāvienojas par nepieciešamo finansējumu pašvaldībām

Latvijas Pašvaldību savienība

Kredītprocentu, pakalpojumu un energoresursu cenu palielinājums, minimālās algas un pedagogu atalgojuma celšana, kā arī citu izdevumu būtisks pieaugums radījis situāciju, kurā daļai pašvaldību jau nākamgad var pietrūkt līdzekļu pamatfunkciju veikšanai, uzsver Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis. Tāpēc trešdien, 18.oktobrī, plkst.11.00 LPS un Finanšu ministrija turpinās sarunas par nākamā gada budžetu un nepieciešamo papildus finansējumu pašvaldībām, tai skaitā tām 17 pašvaldībām, kurām var rasties nopietnas grūtības nodrošināt pamatvajadzības.

Sarunas vadīs LPS priekšsēdis G.Kaminskis un finanšu ministrs Arvils Ašeradens, bet tajās piedalīsies LPS Valde, LPS padomnieki un ministrijas pārstāvji. Savukārt piektdien, 20.oktobrī, LPS Domes sēde izskatīs Ministru kabineta un LPS vienošanās un domstarpību protokola par 2024.gada budžetu un budžeta ietvaru 2024. – 2026. gadam, piedalīsies Ministru prezidente Evika Siliņa, finanšu ministrs Arvils Ašeradens un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa.

G.Kaminskis norāda, ka nenodrošinot minimālo nepieciešamo finansējumu pašvaldību funkciju veikšanai, nākamgad saskarsimies ar virkni problēmjautājumu, ko rezultātā izjutīs iedzīvotāji. Kritiskākā situācija ir visās Latgales pašvaldības, īpaši Augšdaugavas novadā un Krāslavas novadā, kur līdzekļi ir nepietiekami pamatvajadzību nodrošināšanai – iedzīvotāju skaits samazinās, bet izdevumi dažādās jomās būtiski palielinās. Vidēji valstī pašvaldībām nākamgad budžeta palielinājums būs vidēji 8%. Tomēr, piemēram, Krāslavas novadā pieaugums būs vien 0,5% un tas nenosegs būtisko izdevumu pieaugumu. Nav labi, ka nav zināma valstī nodokļu ieņēmumu prognoze. Vienmēr esam uzsvēruši, ka, ja vēlamies valstī attīstību, tad šai proporcijai ir jābūt vienādai – ja valstij pieaug, tad arī proporcionāli pašvaldībām pieaug.

Viens no risinājumiem ir speciālā dotācija, lai konkrētajā teritorijā turpinātu nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumus u.c., jo samazinājums izlīdzināšanā salīdzinoši ar pagājušo gadu ir 45 milj. eiro. Ieņēmumi šīm pašvaldībām jau kļuvuši neatbilstoši izdevumu prasībām, paralēli visu laiku tiek optimizēti izdevumi, bet to var veikt līdz zināmam līmenim. Pašvaldībām vairs nav pieejamo rezervju, jo pēdējos gados, kuru laikā pārdalīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis par labu valstij, iespējas ir izsmeltas, norāda G.Kaminskis.

Situācija kopumā pašvaldībām patiesi ir sarežģīta vairāku iemeslu dēļ –  nākamgad par 13% pieaugs izdevumi minimālās algas celšanai, par 42% – pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma palielināšanai, inflācijas rezultātā pieaug cenas un pakalpojumu izmaksas, savukārt kredītprocentu likmju kāpums 2023.gadā līdz gada beigām kopumā pašvaldībām radīs papildus 30 miljonu eiro izdevumus procentu nomaksai. Vienlaikus no nākamā gada pašvaldībām būs jānodrošina jaunas obligātās funkcijas, kam nav noteikts valsts līdzfinansējums to īstenošanai, piemēram, pašvaldību policijas izveidei un darbības uzsākšanai, akcentē G.Kaminskis.

Visbeidzot, ja vēlamies pašpietiekamas pašvaldības, tad ilgtermiņā ir jābūt stabilam un prognozējamam finansējumam visās pašvaldībās un visos reģionos, kas saistīts ar likumā noteikto funkciju pildīšanu visā valstī, visos reģionos, kā arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporciju, lai pašvaldības par saviem līdzekļiem varētu īstenot projektus un ieguldīt attīstībā, iedzīvotāju labklājībā. Ja valsts prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība, tad arī pašvaldībās tā ir prioritāte. Tāpat arī izglītība, veselība un citas svarīgas nozares, kurās pašvaldības darbojas. Budžeta kontekstā pašvaldības nevar skatīt kā vienu atsevišķu nozari. Tomēr šī brīža situācija aizvien rada nopietnus izaicinājumus lielai daļai pašvaldību līdzekļu trūkuma un nenoteiktības dēļ, tāpēc minētie jautājums katru gadu ir dienas kārtībā, skaidro G.Kaminskis.

Pirmās sarunas ar FM notika šī gada 4.oktobrī, tajās norisinājās diskusija par Ministru kabineta un LPS vienošanās domstarpību protokolu par 2024.gada budžetu un budžeta ietvaru 2024. –2026.gadam, tai skaitā nākamā gada izaicinājumiem pašvaldībām finanšu jomā. Pašvaldību vadītāji arī sarunu laikā finanšu ministram akcentēja prognozējamības nozīmību gan aizņēmumu jomā, gan lēmumu pieņemšanas procesā, lai savlaicīgi un pamatoti plānotu, sagatavotu, īstenotu investīciju projektus. Tāpat norisinājās diskusija par aizdevumiem, to nosacījumiem un ierobežojumiem izglītības un transporta infrastruktūras attīstībai u.c. Tika raksturota atšķirīgā situācija dažādās pašvaldībās, piemēram, Pierīgā joprojām palielinās iedzīvotāju skaits, līdz ar to ir aktuāla aizdevumu iespēja izglītības infrastruktūras attīstībai, savukārt Rīgā paredzēti apjomīgi ieguldījumi valstiski nozīmīgu projektu īstenošanai.

Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Ar ES fondu finansējumu izstrādās bērnu tiesību aizsardzības informācijas sistēmu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Valsts kanceleju pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam, lai izstrādātu informācijas sistēmu labākai bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai. No Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) šim mērķim pieejami 3,11 miljoni eiro.

Valsts kanceleja izstrādās vienotu risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnai bērnu attīstības vajadzību identificēšanai,  koordinētai nepieciešamo veselības aprūpes un agrīnās intervences pakalpojumu, kā arī atbalsta pasākumu izglītības vidē plānošanai un nodrošināšanas uzraudzībai. Plānots, ka līdz 2029. gada beigām 1090 iestādes sniegs datus un izmantos risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnā preventīvā atbalsta vajadzību noteikšanai.

Projekta īstenošanai pieejams finansējums no ESF+ 3 114 127 eiro apmērā, kā arī valsts budžeta līdzfinansējums 549 552 eiro.

Projekta iesniegums Valsts kancelejai jāiesniedz CFLA līdz 2023. gada 1. decembrim, savukārt īstenošana jāpabeidz līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts bērnu tiesību aizsardzības informācijas sistēmai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.8. pasākuma “IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai” ietvaros. Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības

Piešķirts finansējums pašvaldībām Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta nodrošināšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valdībā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais ministru kabineta rīkojuma projekts, kas paredz palielināt finansējuma apmēru, lai nodrošinātu pašvaldību izdevumu segšanu līdz 2023. gada novembrim, kas radušies un plānoti, nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tādējādi noteikta kopējā finansējuma summa no valsts budžeta programmas “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”, kas nepārsniedz 32 152 527 eiro. 

Ministrijas izstrādātais Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts(MK) rīkojuma projekts1 nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībām izdevumu kompensēšanu 2023.gadā par periodu no jūlija līdz novembrim, kas tām radušies un plānoti, sniedzot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā izmitināšanas un ēdināšanas nodrošināšanai (primārā atbalsta sniegšanai, kā arī atlīdzībai fiziskām un juridiskām personām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un pašvaldībām uzlabojumu veikšanai pašvaldību ēkās), sociālā atbalsta nodrošināšanai, izglītības nodrošināšanai, pārvaldes pakalpojumu pieteikšanas atbalstam, vienotu valsts un pašvaldību sniegtā atbalsta koordinācijas punktu darbības nodrošināšanai. 

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, par noteiktiem atbalsta apmēriem un izmaksām lemj Ministru kabinets2. Lai organizētu savlaicīgu un vienkāršotu izdevumu apmaksas procesu pašvaldībām, apstiprināts MK rīkojuma projekts, kas nosaka maksimāli nepieciešamo finansējuma summu atbalsta sniegšanai 2023. gadā. MK rīkojums paredz Finanšu ministrijai piešķirt VARAM finansējumu, kas nepārsniedz 32 152 527 eiro, lai reizi mēnesī pašvaldībām kompensētu attiecīgus izdevumus.  

Kā ziņots iepriekš, pašvaldības sniedz neatsveramu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem un VARAM, atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem, pašvaldībām, jau ir pārskaitījusi finanšu līdzekļus par periodu no 2023. gada janvāra līdz jūlijam 20 652 065,04:  

  • par palīdzību sociālā atbalsta jomā – 12 967 583,90 eiro, 
  • par palīdzību izglītības jomā – 3 362 670,28 eiro, 
  • par palīdzību ēdināšanas jomā – 441 761,15 eiro, 
  • par palīdzību izmitināšanas jomā – 2 855 561,26 eiro  
  • par izlietoto finansējumu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanas un fizisko personu reģistrācijas pasākumiem – 6 084 eiro, 
  • par veiktajiem uzlabojumiem pašvaldību ēkās, lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju  izmitināšanu – 1 017 797,21 eiro, 
  • par vienotu valsts un pašvaldību sniegtā atbalsta koordinācijas punktu darbības nodrošināšanu – 607,24 eiro.  

1. Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 28. marta rīkojumā Nr. 170 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”””

2. Ministru kabineta 2023. gada 28. marta rīkojums Nr. 170 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai””. 

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Likumdošana, normatīvie akti

Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā

LIKUMI.LV

Izdarīt Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 173. nr.; 2013, 188. nr.; 2017, 231. nr.; 2019, 45., 253. nr.; 2022, 207. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:

“71iepirkuma procedūras dokuments – jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru atsaucas pasūtītājs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai iepirkuma procedūras elementus un prasības;”;

izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

“18) publikāciju vadības sistēma – Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejama tā pārziņā esoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina tādas informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam, publicēšanu tā tīmekļvietnē vai nosūtīšanu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kas sagatavojama, iesniedzama un publicējama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šajā sistēmā pieejama informācija par personām, kurām par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā piemērots administratīvais sods – tiesību izmantošanas aizliegums – aizliegums ieņemt amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana;”.

2. Aizstāt 6. panta septītajā daļā skaitli “34.” ar skaitli un vārdiem “34. panta pirmās, trešās un ceturtās daļas”.

3. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

7. pants. Līgumcenu robežas

Šā likuma 5. panta ceturtajā un piektajā daļā, 6. panta pirmajā daļā, 36. panta ceturtajā daļā, 37. panta otrajā daļā, 58. panta piektajā daļā, 67. panta trešās daļas 2. punkta “a” apakšpunktā, 68. panta pirmās daļas 6. punktā un otrās daļas 2. punktā minētās līgumcenu robežas nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro pasūtītājiem, kuri ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekti. Ministru kabinets nosaka minētās līgumcenu robežas vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir paziņojusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecīgās līgumcenu robežas.”

Vairāk lasīt: www.likumi.lv

Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Pārtika un dzērieni

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu rezultāti

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas īstenotā ES atbalsta programma augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm vairāku gadu laikā iemantojusi lielu popularitāti bērnu un jauniešu vidū.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) datiem, atbalsta programmā 2022./2023. mācību gadā iesaistījās 1372 izglītības iestādes, no kurām augļus un dārzeņus izdalīja 1317 iestādes, bet pienu – 1229 iestādes. Šajās izglītības iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus – 859 tonnas – saņēma 270 073 audzēkņu (95% no mērķauditorijas), bet pienu – 2118 tonnas – saņēma 258 898 audzēkņu (91% no mērķauditorijas).

Pavisam ES finansētajās produktu izdales atbalsta programmās skolām Latvijā līdz 2023. gadam izdalīts vairāk nekā 44,8 tūkstoši tonnu piena un tā produktu (kopš 2004. gada) un vairāk nekā 10,6 tūkstoši tonnu augļu un dārzeņu (kopš 2010. gada), un programmā kopā līdz šim izmaksāts atbalsts 48,08 miljonu eiro apmērā (valsts un ES finansējums).

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu ir ļoti nozīmīga, jo dod iespēju lielākajai daļai Latvijas skolu jaunatnes ikdienā saņemt bezmaksas pienu un augļus vai dārzeņus. Tā ir ne tikai veselīga uztura deva ikdienā, bet, īstenota daudzu gadu garumā, programma jauno paaudzi jau no mazotnes pieradina pie veselīga uztura un rada vajadzību pēc tā ikdienā. Nav šaubu, ka jaunieši, kas skolā gadiem saņēmuši veselīgu uzturu, arī savā turpmākajā dzīvē izvēlēsies ikdienas uzturā lietot veselīgākus produktus, un mācīs to arī saviem bērniem, kas attiecīgi rezultēsies ar labāku veselību un augstāku dzīves kvalitāti.”

Programmas nosacījumi paredz, ka svaigus augļus (ābolus, bumbierus, dzērvenes), dārzeņus (burkānus, kāļus, kolrābjus, kāpostus, ķirbjus) vai šo produktu asorti, kā arī pasterizētu pienu bez piedevām mācību gada izdales periodā trīs reizes nedēļā bez maksas var saņemt bērni pirmsskolas izglītības iestādēs un 1.-9. klasē. Izdales periods sākas 1. oktobrī un ilgst līdz 31. maijam 1.-9. klasēs un līdz 31. jūlijam – pirmsskolās. Tomēr produktu pieejamību visa izdales perioda laikā ietekmē to sezonālā pieejamība, kā arī pieejamā budžeta un atbalsta likmju apmērs un arī finansējuma ierobežojums, proti, katrai izglītības iestādei tiek aprēķināta individuāla apgādes tiesību (atbalsta) aploksne, kas ir atkarīga no skolā reģistrēto bērnu skaita.

Programmas tīmekļvietnē https://piensaugliskolai.lv/lv/ regulāri tiek ievietota un aktualizēta informatīva un izglītojoša rakstura informācija saistībā ar atbalsta programmu.

Laikā no 2019. līdz 2022. gadam programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanu Latvijā ietekmēja Covid-19 pandēmijas negatīvā ietekme, mācībām ilgstoši norisinoties attālinātā režīmā, tādēļ produkti audzēkņiem izsniegti mazākā apjomā nekā iepriekšējos gados un bija ierobežotas iespējas īstenot dažādus papildu izglītojošus un informējošos pasākumus programmas ietvaros. Savukārt, 2022./2023. mācību gadā izdalīto produktu apjomu un izdales perioda ilgumu būtiski samazināja pieaugušās produktu izmaksas, kā dēļ bija nepieciešams paaugstināt atbalsta likmes, – līdz ar to, ierobežota programmas budžeta apstākļos produktu izdalīšana lielākajā daļā izglītības iestāžu bija iespējama līdz pirmā semestra beigām vai vēl neilgi otrā semestra sākumā.

Jāpiebilst, ka 2023. gada 12. septembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas rosinātos grozījumus programmas īstenošanā no 2023./2024. mācību gada, tostarp paredzot, ka atbalsta likmju apmēru Zemkopības ministrija pārskatīs 3 reizes mācību gadā – laikposmam no 1. oktobra līdz 31. decembrim, no 1.janvāra līdz 31. martam un no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam. Tas ļaus elastīgāk un ātrāk reaģēt uz tirgus situācijas izmaiņām un noteikt atbilstošāku atbalsta apmēru. Bez tam, apstiprinātie grozījumi paredz arī no 2024./2025. mācību gada programmā iekļaut jaunus produktus – tomātus, gurķus un pastinakus. 

Atbalsta programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu vienotā ietvarā darbojas no 2017./2018. mācību gada, apvienojot pirms tam īstenotās atsevišķās atbalsta programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai”.

Kategorijas
Pašvaldības Transports

Pašvaldību vadītāji ar satiksmes ministru pārrunās izaicinājumus un budžeta prioritātes transporta nozarē

Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) ceturtdien, 12.oktobrī, plkst.13.00 pašvaldību vadītāji un speciālisti tiksies ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu, lai pārrunātu izaicinājumus un nākamā gada valsts budžeta prioritātes transporta nozarē.

Tikšanās notiks LPS Tautsaimniecības komitejas ietvaros, pasākumu varēs skatīties arī tiešraidē ŠEIT. Sarunu ar ministru vadīs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, bet komiteju – Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Viens no būtiskiem sēdes jautājumiem būs par skolēnu pārvadājumu organizāciju, skolēnu autobusu iekļaušanu kopējā autobusu sistēmā, kā arī valsts budžeta dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

Tāpat notiks diskusija par sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšanas modeli iekšzemes reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos un uzstādījumiem ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna izstrādē.

Sēdē piedalīsies Satiksmes ministrijas, AS “Pasažieru vilciens”,  SIA “Autotransporta direkcija”, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas un Plānošanas reģionu pārstāvji.

Sēde notiks LPS mītnē, Mazā pils ielā 1, Rīgā (4.stāva zālē).

Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Ieviesta jauna sistēma eksporta deklarāciju noformēšanai – Automatizētā eksporta sistēma

Valsts ieņēmumu dienests

2023. gada 10. oktobrī, sāk darboties jaunā sistēma eksporta deklarāciju noformēšanai – Automatizētā eksporta sistēma.  Tā aizstāj iepriekš izmantoto Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Eksporta kontroles sistēmu.

Lai noformētu eksporta deklarāciju jaunajā sistēmā, jāautorizējas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un, atverot EMDAS, jāizvēlas Automatizētā eksporta sistēma. Detalizēta informācija par deklarāciju noformēšanu jaunajā sistēmā pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā Automatizētā eksporta sistēma.

Atgādinām, ka eksporta standarta deklarācijas (EXA, EUA, COA), kuru formēšana līdz 10.oktobrim tika uzsākta Eksporta kontroles sistēmā, tiks arī noslēgtas Eksporta kontroles sistēmā. Tas attiecas arī uz eksporta vienkāršotajām un apkopojošajām deklarācijām (EXB, EXC, EXX, EXY).

Eksporta kontroles sistēmā noslēgto deklarāciju grozīšana pēc deklarācijas noslēgšanas un deklarāciju anulēšana (atzīšana par nederīgu) tiks veikta Eksporta kontroles sistēmas sadaļā “Pēcmuitošana”.