Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Mediji, PR, poligrāfija, reklāma Nozares

Bet vai Jums iepirkumam nauda ir?

2016. gada 15. aprīlī RTU izsludināja sarunu procedūru „Zīmola komunikācijas stratēģijas un reklāmas materiālu izstrādes pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” (ID RTU-2016/42), iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, bet reāli darbi tālāk nesekoja. Lai arī RTU Iepirkumu nodaļas vadītājs Mārtiņš Briedis pauž savu gandarījumu par izstrādātās iepirkumu dokumentācijas un saņemto piedāvājumu kvalitāti, tomēr reizē atzīst, ka līdz iepirkuma mērķa sasniegšanai pietrūcis paša svarīgākā – finansējuma. Savukārt Latvijas Reklāmas asociācijas (LRA) valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa uzskata, ka pirms iepirkuma izsludināšanas pasūtītājam tomēr vajadzētu būt pārliecinātam par savu nodomu realizāciju. Jāatzīmē, ka iepirkuma procedūras rezultātā ar uzvarējušo pretendentu RTU bija paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos par kopējo summu ne lielāku par 360 000 EUR bez PVN ar termiņu 36 mēneši vai līdz kopējās summas sasniegšanai atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.

Minētais gadījums 2017. gada vasarā ieguva rezonansi arī sabiedrībā, kad Latvijas Reklāmas asociācija (LRA) publiski pauda viedokli, uzsverot, ka dalībniekiem nodarīti ievērojami finansiāli zaudējumi, reizē izgaismojot reklāmas jomas iepirkumos notiekošo kopumā.

“Esam iepazinušies ar LRA pausto viedokli par problēmām, kas saistītas, kopumā veicot reklāmas iepirkumus. RTU gadījuma kā iepirkumu problemātiku ilustrējoša piemēra minēšana ir maldinoša un neprofesionāla,” saka RTU Iepirkumu nodaļas vadītājs Mārtiņš Briedis: “Tieši pretēji — RTU iepirkumā LRA aktualizētās iepirkuma problēmas neparādās, jo jau iepriekš tika apzināti riski, kas saistīti ar šāda veida iepirkumu, apkopota citu vadošo pasūtītāju pozitīvā pieredze, lai veidotu pozitīvo praksi un izvairītos no  konkrētām problēmsituācijām. Piemēram, saistību nodrošinājuma prasību iekļaušana iepirkumu līgumā – mūsu iepirkumā šāda prasība netika ietverta. Iepirkumos tiek noteikts īss piedāvājumu iesniegšanas termiņš – mūsu iepirkumā gan 1., gan 2. kārtā tika izvēlēts samērīgs iesniegšanas termiņš, ņemot vērā piedāvājumu sagatavošanas apjomu (katrā kārtā 1 mēnesis).