Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Izglītība un zinātne

Jau 1105 IKT nozares profesionāļi pilnveidojuši savas zināšanas ar ES fondu atbalstu

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) partnerībā ar Latvijas IT Klasteri turpina paaugstināt IKT profesionāļu zināšanas un prasmes Eiropas Savienības fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (līg. Nr. 1.2.2.1/19/A/005) ietvaros. Līdz šī gada marta beigām ir notikuši vairāk kā 245 kursi, tai skaitā React-EU finansējuma ietvaros – 49 kursi. Savas zināšanas IKT jomā papildinājuši vairāk kā 675 IKT nozares profesionāļi, savukārt vairāk kā 425 darbinieki savu kompetenci paaugstinājuši biznesa vadības, mārketinga un tirdzniecības, kvalitātes nodrošināšanas un vadības jomās. Kopā projekta īstenošanā aktīvi ir iesaistījušies vairāk kā 40 uzņēmumi, izmantojot sniegto iespēju paaugstināt savu darbinieku kvalifikāciju.

Projekts tiek īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā. Tā mērķis: ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.  

Vairāk informācijas par projektu šeit

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Izglītība un zinātne Pašvaldības

Seminārā pašvaldībām sniegta detalizēta informācija par aizņēmumiem un galvojumiem 2023.gadā

Latvijas Pašvaldību savienība

Norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sadarbībā ar finanšu ministriju organizēts seminārs pašvaldībām par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem 2023.gadā.

Seminārā Finanšu ministrijas ekspertes Inta Komisare un Baiba Tisenhofa sniedza pašvaldībām informāciju par jaunu aizņēmumu un galvojumu iespējām augstu saistību gadījumā, proti, kādi ir nosacījumi, ja pašvaldības saistības pārsniedz 20%, un tā vēlas uzņemties jaunas aizņēmuma un galvojuma saistības.

Detalizēti tika izklāstītas pašvaldību iespējas aizņemties izglītības jomā. Vidēja termiņa aizņēmumi ar izņemšanu 2023.-2025.gadā būs pieejami jauna bērnudārza būvniecības vai esošā paplašināšanas investīciju projektiem ar mērķi samazināt rindas, izglītības iestādes investīciju projektiem ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības īstenošanai. Tāpat pašvaldībām būs pieejams finansējums skolēnu pārvadāšanai domāta transporta iegādei.

Pašvaldībām būs iespēja aizņemties līdzekļus ceļu būvniecības projektiem, tajā skaitā projektā paredzēto inženiertīklu izbūvei.

Īpaši svarīga sadaļa ir aizņēmumi pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu īstenošanai. Pašvaldībām būs iespēja aizņemties ne vairāk kā četriem prioritārajiem projektiem. Rīgas valstspilsētai maksimālā aizņēmumu summa visiem projektiem ir noteikta 6 miljonu eiro apmērā, savukārt pārējām pašvaldībām – 1,5 miljonu eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējumam ir jābūt ne mazāk kā 15% no kopējās izmaksu summas.

Semināra noslēgumā Finanšu ministrijas ekspertes sniedza ieteikumus pašvaldību domes lēmumu sagatavošanai prioritārā investīciju projekta īstenošanai un kas būtu jāņem vērā aizņēmumu ņemšanai.

Semināra videoierakstu var noskatīties ŠEIT.

Kategorijas
Izglītība un zinātne Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Reģionālajos semināros informēs par atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem 2023. gadā

Zemkopības ministrija

2023. gadā Zemkopības ministrija (ZM) sāks īstenot Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu, kas kopumā 2023.-2027. gadā Latvijas laukiem paredz 2,5 miljardus EUR. Lai veicinātu lauksaimnieku izpratni par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem, ZM sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) janvārī, februārī un martā Latvijas reģionos organizēs 23 informatīvos seminārus lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

Semināros ZM, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) un LLKC eksperti skaidros atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību un atbildēs uz interesentu jautājumiem. Galvenie jautājumi, par kuriem tiks sniegts skaidrojums, būs tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi; ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts; pārdalošais maksājums; saistītais ienākumu atbalsts; agrovide; ekoshēmas; VAAD jaunā lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma un mēslošanas plāna sagatavošana tajā; laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi; pieteikšanās kārtība LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā; izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā; konsultantu sniegtais atbalsts.

Pirmais informatīvais seminārs notiks Zemgalē 12. janvārī, ceturtdienā, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā, Bauskas novada Rundāles pagasta Saulainē, Saulaine 12. Sākums plkst. 11:00, noslēgums ap plkst. 14:30.

Otrais seminārs notiks 13. janvārī, piektdienā Tukumā, Tukuma kultūras namā, Lielajā ielā 1. Sākums plkst. 11:00.

Janvārī semināri plānoti arī Gulbenē, Alūksnē, Smiltenē un Cēsīs. Februārī un martā semināri plānoti: Krāslavas, Rēzeknes, Daugavpils, Preiļu, Jēkabpils, Madonas, Balvu,  Limbažu,  Valmieras, Ogres, Aizkraukles, Dobeles,  Saldus,  Liepājas,  Kuldīgas, Talsu un Ventspils novados. Par norises vietām informācija sekos Lauku tīkla mājaslapā.

Pirms semināriem aicinām Lauku tīkla mājaslapā iepazīties ar jau sniegtajiem skaidrojumiem un atbildēm par KLP atbalsta pasākumiem no 2023. gada.

Lauksaimnieki un lauku uzņēmēji interesējošos jautājumus, uz kuriem vēlētos gūt atbildes reģionālajos semināros, var iesūtīt, rakstot uz adresi laukutikls@llkc.lv.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Izglītība un zinātne Uzņēmējdarbība

Vebinārā skaidros biežāk uzdotos jautājumus par jauno valsts atbalsta programmu energoefektivitātes aizdevumiem ar kapitāla atlaidi

Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Attīstības finanšu institūcija ALTUM kopš 4. novembra pieņem uzņēmumu pieteikumus jaunajā Atveseļošanās fonda programmā energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Ņemot vērā lielo interesi par programmu, kā arī, lai atbildētu uz uzņēmēju līdz šim biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbalsta saņemšanu un pieteikumu sagatavošanu, ALTUM 29.novembrī rīko praktisku vebināru uzņēmumu vadītājiem, finanšu vadītājiem un citiem interesentiem.

Vebinārs “Energoefektivitātes aizdevumi ar kapitāla atlaidi” notiks no plkst. 11.00 līdz 11.45, un jautājumus, kas radušies pieteikumu gatavošanas procesā, uzņēmēji aicināti iesūtīt e-pastā ued@altum.lv.

ALTUM uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja Līga Mellēna vebinārā stāstīs par atbalsta formām un to, kas jāzina, piesakoties valsts atbalstam, kā arī par programmas pieteikuma termiņiem. Energoefektivitātes eksperts Arnis Dzalbs skaidros projekta energoresursu ietaupījuma aprēķinu, bet projektu eksperts Aleksejs Kaņējevs – par projekta attiecināmo izmaksu aprēķinu.

Uzņēmējiem jaunajā Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda programmā ir pieejami 76 miljoni EUR, no kuriem gandrīz 26 miljoni EUR paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai, 45 miljoni – pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, bet 5 miljonus EUR būs iespējams izmantot elektroauto iegādes atbalstam.

Pieteikšanās projektu atlases pirmajā kārtā jaunajā valsts atbalsta programmā energoefektivitātes uzlabošanai sākās šā gada 4.novembrī un turpināsies līdz 2023.gada 4.janvāra plkst.11.59.

Atbalsts uzņēmējiem tiek sniegts kā aizdevums vai paralēlais aizdevums, lai paaugstinātu energoefektivitāti ēkās un ražošanas procesos vai īstenotu atjaunojamās enerģijas (AER) projektus pašpatēriņa nodrošināšanai. ALTUM aizdevums vai paralēlais aizdevums pieejams ar 30 procentu kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai, ja aizņēmējs īstenos plānoto projektu, sasniedzot tajā noteiktos mērķus.

Aizdevuma apjoms var būt līdz 5 miljoniem EUR, ieskaitot 30 procentu kapitāla atlaidi no aizdevuma summas, kas nevar būt lielāka par 1,5 miljoniem EUR. Paralēliem aizdevumiem, kurus ALTUM sniegs līdztekus kredītiestāžu aizdevumiem, minimālā aizdevuma summa būs 50 tūkstoši EUR. Aizdevuma termiņš ir līdz 15 gadiem. Atbalsts elektroauto iegādei pieejams kā līzinga garantija ar kapitāla atlaidi līdz 180 000 euro (vienam transportlīdzeklim līdz 5 000 euro, nepārsniedzot 30% no līzinga saistību apmēra bez PVN).

Papildu informācija par atbalsta programmu: https://www.altum.lv/pakalpojumi/biznesam/energoefektivitates-aizdevums-ar-kapitala-atlaidi/

un: https://www.altum.lv/pakalpojumi/biznesam/elektroauto-iegades-garantija-ar-kapitala-atlaidi/

Papildu informācija par vebināru .

Kategorijas
Izglītība un zinātne Uzņēmējdarbība

Norisināsies tiešsaistes seminārs “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība – praktiski soļi ieviešanā”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem saprast, kas ir būtiskākie ilgtspējas principi un kā padarīt savu uzņēmumu ilgtspējīgāku, šā gada 9. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu rīko tiešsaistes semināru, kurā eksperti un uzņēmumi dalīsies pieredzē par savu ceļu uz ilgtspējas ieviešanu, kā arī palīdzēs saprast – ar ko sākt, lai ilgtspējas principus ieviestu savā uzņēmumā. Vebinārs reģistrētajiem lietotājiem būs skatāms tiešsaistes platformā ZOOM, kā arī brīvpieejas režīmā EEN un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta Facebook kontos.

Šodien vairs tikai retais nav dzirdējis par ilgtspējas jēdzienu, tomēr ne katrs zina un saprot, ar ko sākt, kā noteikt savas prioritātes un kā praktiski vadīt sava uzņēmuma ietekmi uz vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem. Šajā sarunā dalībnieki kopīgi meklēs atbildes gan uz iepriekšminētajiem, gan arī daudziem citiem šķietami sarežģītiem jautājumiem. Šoreiz centīsimies koncentrēties uz ilgtspējas praktiskajiem aspektiem, kurus uzņēmumi var ieviest savos ikdienas procesos.

Tiešsaistes semināru vadīs Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja, kura pie ilgtspējas principu ieviešanas strādā vairāk nekā 12 gadus, tajā piedalīsies Viktors Toropovs, SEB bankas Ilgtspējas attīstības vadītājs Latvijā, kurš stāstīs, cik būtiski ir ar uzņēmumu ilgtspēju saistītie jautājumi, raugoties no bankas perspektīvas.

Tāpat vebinārā varēs dzirdēt dažādu nozaru uzņēmumu pieredzes stāstus:

Daina Āboliņa, Korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja, VAS Valsts nekustamie īpašumi.

Andris Šniceris, iepirkumu vadītājs, SIA Trelleborg Wheel Systems.

Agita Kārkliņa, Komunikācijas vadītāja, AS Cēsu alus.

Reģistrēties dalībai tiešsaistes seminārā var šeit.

Tiem, kas semināram nevarēs pieslēgties tiešsaistē, būs iespēja noskatīties arī ierakstā LIAA Youtube kanālā.

Kategorijas
Izglītība un zinātne

KP aicina vairumtirgotājus pieteikties semināram par uzņēmumu starpā slēgtām vertikālām vienošanām

Konkurences padome

Konkurences padome (KP) aicina vairumtirgotājus piedalīties seminārā par vertikālām vienošanām, kas notiks trešdien, 23. novembrī plkst. 11.00.

KP pārstāvji seminārā klātesošos iepazīstinās ar šādiem tematiem:

-vertikālas vienošanās un to būtība;

-kā noteikt vai vienošanās ir uzskatāma par vertikālu vienošanos;

-robeža starp atļautu vertikālu vienošanos un aizliegtu vertikālu vienošanos;

-praktiski piemēri no KP un citu valstu prakses par vertikālām vienošanām.

KP atgādina, ka vertikālas vienošanās starp tirgus dalībniekiem nav aizliegtas, bet tirgus dalībniekiem ir pienākums novērtēt, vai vienošanās atbilstīgi gan nacionālajām tiesību normām, gan Eiropas Savienības tiesību normām nav uzskatāma par tādu, kas ierobežo konkurenci, un tādējādi ir aizliegta.

Seminārs ir bezmaksas, un tas notiks trešdien, 23. novembrī, no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.15 (reģistrācija no plkst. 10.45) Ekonomikas ministrijas telpās, Brīvības ielā 55 (otrā ieeja), Rīgā.

Savu dalību lūgums iepriekš pieteikt pie KP Komunikācijas nodaļas vadītājas Zanes Gorškovas (e-pasts: zane.gorskova@kp.gov.lv; tālr. nr. 67365216). Ja seminārā plānota vairāku uzņēmuma pārstāvju dalība – lūgums norādīt katra dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs).

Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums Finanšu un apdrošināšanas darbības Izglītība un zinātne Uzņēmējdarbība

Vebināri uzņēmējiem par atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai

Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum š.g. 1. un 2. novembrī aicina uzņēmējus piedalīties vebināros par jauno Atveseļošanas fonda atbalsta programmu. Vebināros eksperti informēs ne tikai par iespējām piesaistīt atbalstu energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu ieviešanai un elektrotransporta iegādei, bet arī par biogāzi, siltumsūkņiem un par normatīvo regulējumu būvniecībai.

  • Š.g. 1. novembrī aicinām piedalīties vebinārā “Energoefektivitāte un AER uzņēmumos. Atbalsta nosacījumi un finansējums”. Pasākumā eksperti informēs par atbalsta programmas nosacījumiem energoefektivitātei, atjaunojamiem energoresursiem un elektrotransporta iegādei, kā arī atgādinās par būvniecības regulējumu ēku apjaunošanai un to, kas jāņem vērā, gatavojot energoaudita novērtējumu. Klausītāji uzzinās arī par elektrotransporta pieejamību un izmaksām, kā arī par līzinga pieejamību elektrotransporta iegādes finansēšanai. Vebinārā piedalīsies eksperti no Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Finanšu nozares asociācijas un Auto Asociācijas.  Pasākuma dienas kārtība un pieteikšanās ir šeit.
  • Š.g. 2. novembrī aicinām piedalīties vebinārā “Energoefektivitāte un AER uzņēmumos. Normatīvais regulējums un tehnoloģijas”. Šajā pasākumā eksperti informēs par būvniecības regulējumu mikroģenerācijas iekārtu, saules un vēja elektrostacijas  ieviešanai un Ekonomikas ministrijas atļaujas saņemšanas kārtību elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai. Lektori atgādinās par to, kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju, kā arī par to, kam pievērst uzmanību, izvēloties energoefektīvas iekārtas. Pasākuma laikā informēsim arī par siltumsūkņu izvēli un darbības principiem un biogāzes ražošanu. Pasākuma piedalīsies Ekonomikas ministrijas, AS “Sadales tīkls”,  Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes un Patērētāju tiesību aizsardzības centra eksperti. Pasākuma dienas kārtība un pieteikšanās ir šeit.

Detalizēti ar Atveseļošanas fonda atbalsta programmas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” nosacījumiem var iepazīties šeit.

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Iespieddarbi un izdevējdarbība Izglītība un zinātne Mediji, PR, poligrāfija, reklāma

LNB aicina izdevējus piedalīties grāmatu iepirkumu programmā Latvijas publiskajām bibliotēkām

LETA

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina izdevējus piedalīties grāmatu iepirkumu programmā Latvijas publiskajām bibliotēkām, aģentūru LETA informēja Kultūras ministrijā (KM).

KM piešķīrusi finansējumu projekta “Grāmatu iepirkums, grāmatu starta un lasīšanas veicināšanas programma” īstenošanai. Kopumā grāmatu iepirkuma programmai 2022.gadā Latvijas publiskajām bibliotēkām atvēlēti 200 000 eiro.

KM norāda, ka programmas mērķis ir atbalstīt grāmatniecības nozari un pastarpināti grāmatu autorus, tulkotājus un ilustratorus, kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar pēdējo gadu izdevumiem un nodrošināt tiem plašāku Latvijas iedzīvotāju pieejamību, veicinot lasītprasmi.

Ņemot vērā nepieciešamību gan atbalstīt grāmatniecības nozari un pastarpināti gan grāmatu autorus un ilustratorus, programmā plānots iegādāties izdevumus, lai kvalitatīvi papildinātu Latvijas publisko bibliotēku krājumus. Lai veiktu kvalitatīvu atlasi, ir izveidota kompetenta ekspertu komisija un noteikti stingri atlases kritēriji.
Noteikts, ka izdevumam jābūt izdotam no 2022.gada februāra līdz augustam, turklāt izdevējam jāspēj piedāvāt vismaz 46 eksemplārus. Tāpat tām ir jābūt starptautiska un nacionāla līmeņa literatūras un grāmatu mākslas konkursos nominētas un apbalvotām grāmatām.
Tāpat programmā plānots atbalstīt latviešu oriģinālliteratūru, kā arī augstvērtīgus, kultūrvēsturiski nozīmīgus daiļliteratūras un nozaru literatūras tulkojumus, tostarp starptautiska līmeņa literatūras balvas ieguvušus vai nominētus izdevumus. Paredzēts arī atbalstīt ekspertu komisijas ieteiktu izdevumu, kā arī iepriekšējā periodā izdotu augstvērtīgu papildinātu vai atkārtotu izdevumu.

Programmā netiek iepirkti iepriekš noteiktajiem kritērijiem neatbilstoši izdevumi. Netiek iepirktas grāmatas, kas bibliotēkās iegādātas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tāpat netiek iepirkti saturiski specifiski, šauri nozares vai zinātniskās literatūras izdevumi.
Izdevēji aicināti izvērtēt un iesūtīt savu piedāvāto izdevumu sarakstu grāmatu iepirkumam publiskajām bibliotēkām, aizpildot izdevumu pieteikuma veidlapu un līdz 25.augustam to nosūtīt uz LNB e-pasta adresi “gramatu.iepirkums@lnb.lv”.

Kategorijas
Izglītība un zinātne Pētniecība un izstrāde Vēsture

IZM kopā ar Ārlietu ministriju izstrādājusi konceptu 20. un 21. gadsimta Latvijas vēstures izaicinājumu pētniecībai

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iesniegusi pieprasījumu 2023. gada budžeta prioritātēs iekļaut pētniecības platformas izveidi, kura pievēršas 20. un 21. gs. Latvijas vēstures pētniecībai, komunikācijai un pētniecības cilvēkkapitāla ataudzei. Pētniecības programmas koncepts izstrādāts ciešā sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Programmas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni Latvijā un starptautiskā līmenī par aktuāliem 20.-21. gs. Latvijas vēstures jautājumiem.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece uzsver, ka sabiedrībai ir būtiski izzināt savas valsts vēsturiskos notikumus un izprast procesus, kas notiek Latvijā un valstīs, ar kurām tai ir sociālas, ekonomiskas un politiskas saites. „Šobrīd, kad tiek īstenota mērķtiecīga dezinformācijas kampaņa saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, tas kļuvis vēl svarīgāk. Mums ir jāparedz stabili ieguldījumi, lai īstenotu Latvijas vēstures pētniecības un komunikācijas aktivitātes Latvijā un ārvalstīs. Diemžēl līdzšinējie rezultāti rāda, ka mūsu kaimiņvalstis – Lietuva un Igaunija – šajos jautājumos mūs apsteidz,” saka ministre.

Šādas jaunas programmas izveide nodrošinās jauno vēsturnieku ataudzi, būtiski cels esošā akadēmiskā personāla kapacitāti, pilnveidos vēstures studiju un zinātnes materiāltehnisko bāzi, kā arī stiprinās Latvijas diasporas iesaisti 20.-21.gs. Latvijas vēstures pētniecības izaicinājumu risināšanā. Programmas rezultāti radīs jaunas, unikālas zināšanas un risinājumus Latvijas vēstures pētniecībā, kā arī sniegs neatsveramu ieguldījumu Latvijas vēstures publiskā diskursa stiprināšanai.

Programmas īstenošanai budžeta prioritātēs ir iekļauts nepieciešamais finansējums aptuveni 600 000 eiro gadā.

Valsts pētījumu programma kā valsts pasūtījums ir zinātnes politikas īstenošanas mehānisms, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Programma rada labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai, kā arī sabiedrības informēšanai un iesaistei.

Visa informācija par programmas izstrādes gaitu tiks publicēta IZM tīmekļvietnē.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Izglītība un zinātne Konference Māksla, kultūra un atpūta

Paplašināts atbalsts starptautisku konferenču, kongresu un semināru organizēšanai Latvijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas atbalsta programmas ietvaros paplašinātas atbalsta iespējas starptautisku konferenču, kongresu un semināru organizēšanai Latvijā. Komersanti, biedrības un nodibinājumi, kas reģistrēti Latvijā vismaz divus gadus pirms pasākuma norises, var saņemt atbalstu līdz pat 60% no attiecināmajām izmaksām. Atbalsta iespējas jau izmantojuši vairāki uzņēmumi, organizējot sporta, tehnoloģiju un citu nozaru pasākumus un konferences.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa vienam pasākumam var sasniegt pat 12 000 eiro. Konferenču, kongresu un semināru organizēšana tiek atbalstīta, ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Rīgā, ir ne mazāk kā 50 dalībnieki vai ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Latvijas reģionos, ir ne mazāk kā 25 dalībnieki. Līdz šim atbalstu par kopējo summu vairāk nekā 25 500 eiro apmērā saņēmušas jau sešas konferences, piemēram, “EENA Conference 2021”, Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādes un konferences „RIGA COMM 2021” Digitālā mārketinga skatuve u.c. Vēl virkne pieteikumu ir izskatīšanā. Arī starptautisko pasākumu jomā atbalsts sniegts jau četriem uzņēmumiem par kopējo summu 95 220,00 eiro. To vidū Pasaules kausa Centrāleiropas zonas posms jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā un Rimi Rīgas maratons.

“Piemērojoties apstākļiem un situācijai, veikti uzlabojumi programmā, lai tūrisma nozares uzņēmumiem būtu iespēja ne tikai saglabāt, bet arī attīstīt starptautisko konkurētspēju. Pieteikšanās process atbalsta saņemšanai starptautisku konferenču, kongresu un semināru organizēšanai Latvijā ir vienkāršs, tāpēc ceram, ka izmaiņas motivēs LIAA projektos piedalīties arī uzņēmumus, kas līdz šim nav izmantojuši šādu iespēju,” norāda LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava.

Uz atbalstu 50% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām var pretendēt, ja pasākuma ilgums ir līdz 2 dienām, tas ir vietēja mēroga (dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un/vai Igaunijas), kā arī ir iesaistīti 1 – 2 pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti Latvijā. Savukārt, uz atbalstu 60% var pretendēt, ja pasākuma ilgums ir vairāk par 2 dienām, tas ir starptautiska mēroga un iesaistīti 3 pakalpojumi sniedzēji, kas reģistrēti Latvijā. Abos gadījumos pasākuma mārketinga materiālos jāiekļauj aktuālais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) logo un norāde uz latvia.travel tīmekļvietni.

Attiecināmajās izmaksās iekļautas ēdināšanas pakalpojumu izmaksas, transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā konferenču, kongresu un semināru dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām, telpu nomas un tehniskā aprīkojuma pakalpojuma izmaksas, piesaistīto lektoru pakalpojuma izmaksas, kā arī tūrisma objektu apmeklējuma izmaksas un gida izmaksas. Papildus informācija pieejama šeit.

Papildus, paplašinātas atbalsta iespējas un samazināts administratīvais slogs arī atbalstam tūrisma mārketinga aktivitātēm ārvalstu tūristu piesaistei, kā arī starptautisko kultūras, sporta pasākumu vai izstāžu organizēšanai Latvijā (ja ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 500 un pasākuma ilgums ir vismaz divas dienas). To paredz šī gada aprīlī apstiprinātie grozījumi. Plašāka informācija pieejama šeit.

Tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par atbalsta sniegšanu starptautisko konferenču, kongresu un semināru organizēšanai Latvijā (t.sk. hibrīdpasākuma formā), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības.

Kopumā atbalsta iespējas tūrisma uzņēmumiem pieejamas trīs blokos:

  1. atbalsts individuālajām mārketinga aktivitātēm;
  2. atbalsts lielajiem starptautiskajiem kultūras un sporta pasākumiem, starptautiskām izstādēm;
  3. atbalsts starptautisku konferenču, kongresu un semināru organizēšanai Latvijā.