2019.gadā sasniegts VARAM plānotais mērķis Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanā obligātajās preču un pakalpojumu grupās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 28/04/2020

Post image for 2019.gadā sasniegts VARAM plānotais mērķis Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanā obligātajās preču un pakalpojumu grupās

Rīga, 2020.gada 28.aprīlī – Ministru kabinets (MK) apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2019.gadā”, kas apstiprina, ka izpildīts ziņojuma mērķis – līdz 2020.gadam obligāti piemērojamām preču un pakalpojumu grupām zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) īpatsvars sasniegts noteikto 80% apmērā.

ZPI ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju, ar kura palīdzību iespējams samazināt ietekmi uz vidi, veicināt sociālus uzlabojumus un panākt ietaupījumus budžetā.

Kopš 2019.gada papildus tiek vērtēts ZPI īpatsvars obligāti piemērojamajās grupās, lai nodrošinātu atbilstošāku izmaiņu raksturojumu un attīstības tendenču prognozējamību. ZPI rādītāji preču un pakalpojumu grupās, kuras MK noteikumi nosaka par obligātām, īpatsvars ir pieaudzis un sasniedzis finansiālā izteiksmē 83,1% (2018.g. 74,3%), bet pēc iepirkumu skaita – 61,1% (2018.g. 51%).

Savukārt izvērtējot kopējos 2019.gada ZPI izpildes rādītājus, var secināt, ka īpatsvars finansiālā izteiksmē pret iepriekšējo gadu ir nedaudz samazinājies no 18,3% uz 17,3%, bet pēc kopējā iepirkumu skaits pieaudzis no 11,4% uz 13,2%.

ZPI kā obligāti piemērojamās grupas ir noteiktas – biroja papīrs, drukas iekārtas, datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, iekštelpu apgaismojums, ielu apgaismojums un satiksmes signāli. Savukārt lielākās ZPI preču un pakalpojumu grupas pēc finansiālā īpatsvara ir būvdarbi, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi, transports, tīrīšanas līdzekļi, kā arī pakalpojumi. Nozīmīga ietekme uz ZPI īpatsvaru ir ES fondu projektu īstenošanai, jo ir iespēja vērtējumā saņemt papildus punktus par ZPI piemērošanu. Taču tas gan atkarīgs no specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumiem.

Lai veicinātu ZPI piemērošanas intensitāti iepirkumos, ministrija sadarbībā ar nozares ekspertiem,uzņēmumiem un nevalstisko sektoru šobrīd veic MK noteikumu pārskatu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu prasību un kritēriju atbilstību tehnoloģiskai attīstībai un vienlaicīgi tās vienkāršojot, kā arī, lai atvieglotu to piemērošanu iepirkumu speciālistiem un arī piegādātājiem. Jauno noteikumu redakciju plānots sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Rudens periodā VARAM turpinās iesākto tradīciju un organizēs reģionālo semināru ciklu ZPI piemērošanas veicināšanai valsts un pašvaldību iepirkumos, kur ar valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu speciālistiem tiks pārrunātas ZPI piemērošanas aktualitātes, t. sk. MK noteikumu grozījumi.

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību nodaļa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: