Pašvaldības

Ziemassvētku paciņas

JANA SIMANOVSKA, 04.11.2013
Thumbnail image for Ziemassvētku paciņas

Tuvojoties Ziemassvētku laikam, uzņēmumiem un pašvaldībām parādās kāds specifisks iepirkums – Ziemassvētku paciņas bērniem. Vēlos jautāt atbildīgajiem par šo iepirkumu: ko liksiet tajās iekšā? Vai zināt, ko paši paciņu saņēmēji – bērni – vēlētos tajās atrast? Un ko bērnu likumīgie aizbildņi – vecāki – uzskata par labu esam?

→ Lasīt visu

Sīkumi, kas iegāž

Eleonora Priede, 04.11.2013
Thumbnail image for Sīkumi, kas iegāž

Vienai izziņai nav iespējama izdruka, citu izziņu pasūtītājs atļāvies nevis iegūt datubāzē, bet pieprasīt piegādātājam, jo publiski pieejamā datubāze nedarbojas… Šādi mazi sīkumi sarežģī dzīvi iepirkumu speciālistiem. Par sakārtotību un skaidrību iepirkumos saruna ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iepirkumu speciālisti DAINU DZILNU.

→ Lasīt visu

Vai zemās grīdas tramvaji kļūs par Rīgas nākotnes zīmolu?

Gunta Kļaviņa, 24.09.2013
Thumbnail image for Vai zemās grīdas tramvaji kļūs par Rīgas nākotnes zīmolu?

No pirmajiem zirgu tramvajiem 1882. gada augustā līdz zemās grīdas tramvajiem 2010. gada 1. jūnijā – grūti pat aptvert, ka šādas pārvērtības Rīgas sabiedriskajā transportā notikušas vien nieka 128 gados! No auzu motora līdz ekstravagantam 21. gadsimta dzelzs rumakam! Tomēr jāteic, ka tramvaju popularitāte allaž bijusi milzīga

→ Lasīt visu

Iepirkums ir. Realizācija var nebūt

Ilze Galkina, 29.08.2013
Thumbnail image for Iepirkums ir. Realizācija var nebūt

Iepirkumu lietās, izrādās, ir prakse, ka iepirkumu izsludina, konkurss notiek, uzvarētājs ir zināms, taču naudas, lai veiktu pasūtījumu, nav. Nauda būs kaut kad, ja iesniegtais projekts tiks apstiprināts finansējuma saņemšanai no Lauku atbalsta dienesta administrētajām programmām.

→ Lasīt visu

Pamatkritērijs – kvalitatīvs pakalpojums

Aivars Kļavis, 29.08.2013
Thumbnail image for Pamatkritērijs – kvalitatīvs pakalpojums

Nav patiess publiskajā telpā nereti kultivētais viedoklis, ka maza pašvaldība vienlaikus ir arī nabadzīga pašvaldība. To uzskatāmi pierāda Carnikavas novads. Savukārt būt turīgam nenozīmē šķiesties ar naudu. Un viens no veidiem, kā to taupīt, ir pārdomāts publiskais iepirkums.

→ Lasīt visu

Risinājumi, ko piedāvā Ogre

Aivars Kļavis, 02.07.2013
Thumbnail image for Risinājumi, ko piedāvā Ogre

Pieņemot atbildīgus lēmumus un nebaidoties riskēt tik sarežģītā jomā kā publiskais iepirkums, Ogres novada pašvaldība kopā ar kaimiņu novadu pašvaldībām pirmie un pagaidām vienīgie valstī realizē vairākus unikālus iepirkuma projektus. Būtiska loma tajā nenoliedzami ir novada pašvaldības Iepirkuma nodaļas vadītājai.

→ Lasīt visu

Rēzeknes vērienīgie projekti

Ērika Lazareva, 30.05.2013
Thumbnail image for Rēzeknes vērienīgie projekti

2012.gadā Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļa ir organizējusi 127 iepirkumus, kas ir lielākais rādītājs pēdējo triju gadu laikā. Mūsu pilsētā tiek aktīvi realizēti Eiropas struktūrfondu līdzfinansētie projekti, kā arī projekti Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas sadarbības programmas ietvaros.

→ Lasīt visu

Labākie risinājumi top sadarbībā

iepirkumi, 30.04.2013
Thumbnail image for Labākie risinājumi top sadarbībā

Siguldas novada domē nav Iepirkumu nodaļas, bet ir Iepirkumu komisija, kurā katrs, būdams citas nozares speciālists, jūtas līdzatbildīgs par iepirkumu procesu. Šķiet, ka komanda ir sastrādājusies, cits citu papildina un zina, ka kopā var paveikt daudz vairāk nekā katrs atsevišķi.

→ Lasīt visu

Iepircējs iepirkumu labirintos

Ilze Galkina, 30.04.2013
Thumbnail image for Iepircējs iepirkumu labirintos

Simtiem aprakstītu pieprasījuma veidlapu un skaidrojumu, birokrātija, ēnu ekonomika, laika ieguldījums, nemitīga konkursu apstrīdēšana un projektu izpildes novilcināšana – tā ir tikai neliela daļa sistēmā, ko sauc par iepirkumiem. Ja īstenojamie projekti ir milzīgi, šo procedūru var saprast un tai jāiet cauri.

→ Lasīt visu

Iepirkums nav burvju nūjiņa! Bet kas tad?

iepirkumi, 27.02.2013
Thumbnail image for Iepirkums nav burvju nūjiņa! Bet kas tad?

15.februārī Vides un reģionālās attīstības ministrijā notika žurnāla Iepirkumi organizēta diskusija Par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas iepirkumos.
Situācija atkritumu apsaimniekošanas jomā ir saasinājusies, jo visi līgumi par atkritumu apsaimniekošanu, kas tika reiz slēgti, neievērojot PIL nosacījumus…

→ Lasīt visu