Likumdošana

Lai nenonāktu situācijā, kad likums ir pārkāpts

INITA KABANOVA, 28.05.2014

Gan Latvijā, gan pasaulē iepirkumu pretendentu karteļi ir viens no biežāk konstatētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Tas nozīmē – ja uzņēmums piedalās iepirkumos, pastāv liela varbūtība nonākt tiešā saskarē ar pārkāpumu. Korporatīvā konkurences tiesību ievērošanas programma ir veids, kā mazināt sava uzņēmuma risku nonākt pārkāpēja lomā.

→ Lasīt visu

Par zemākās cenas kritēriju

Dace Gaile, 24.03.2014
Thumbnail image for Par zemākās cenas kritēriju

Pēdējā laikā medijos dedzīgi tiek diskutēts par zemākās cenas kritērija aizliegumu publiskajos iepirkumos. Protams, jāpiekrīt, ka, nosakot kā piedāvājuma izvēles kritēriju zemāko cenu, pasūtītājs dod tirgus dalībniekiem signālu, ka tas izvēlēsies lētāko no piedāvājumiem, kas atbilst visām iepirkuma dokumentācijā noteiktajām…

→ Lasīt visu

B daļas pakalpojuma iepirkums ar līgumcenu 4 000‒42 000 eiro pēc 2014. gada 1. janvāra

Astra Bērziņa, 24.03.2014
Thumbnail image for B daļas pakalpojuma iepirkums ar līgumcenu 4 000‒42 000 eiro pēc 2014. gada 1. janvāra

Šajā nodarbībā aplūkosim, kas ir B daļas pakalpojums un kā tas jāveic, piemērojot Publisko iepirkumu likumu. Kas ir B daļas pakalpojumi un kāpēc tie izdalīti PIL 2. pielikumā kā atsevišķa pakalpojumu grupa?

→ Lasīt visu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto zemsliekšņu iepirkumu apstrīdēšana

ELGARS PUĶĪTIS, 21.03.2014
Thumbnail image for Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto zemsliekšņu iepirkumu apstrīdēšana

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk – SPSIL) 11. panta pirmo daļu SPSIL attiecina uz iepirkuma procedūrām, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.

→ Lasīt visu

Godīga sāncensība iepirkumos – nosacījumi un Latvijā konstatētie pārkāpumi

INITA KABANOVA, 21.03.2014
Thumbnail image for Godīga sāncensība iepirkumos – nosacījumi un Latvijā konstatētie pārkāpumi

Aizliegtas vienošanās starp iepirkumu pretendentiem ir viens no visbiežāk konstatētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem Latvijā. Kas jāzina uzņēmumiem, lai neatkārtotu pēdējo piecu gadu laikā sodīto gandrīz simts iepirkumu dalībnieku kļūdas, lai ar savām darbībām neapdraudētu godīgu konkurenci un pircēja iespējas…

→ Lasīt visu

Likumdošanā jāiestrādā, ka uzsāktam valsts projektam jābeidzas ar rezultātu

ARTA BAUMANE, 17.03.2014
Thumbnail image for Likumdošanā jāiestrādā, ka uzsāktam  valsts projektam jābeidzas ar rezultātu

Pirmā Latvijas Republikas ministre elektroniskās pārvaldes lietās INA GUDELE patlaban ir AS Perseus valdes locekle un nodarbojas ar biznesa attīstības konsultācijām. Ļoti daudz strādā ar ārzemju klientiem ‒ ne vien no Eiropas, bet arī no Uzbekistānas, Azerbaidžānas un citām valstīm.

→ Lasīt visu

Eiropas Savienības Publiskā iepirkuma reforma

ĒRIKS MEŽALIS, 17.03.2014
Thumbnail image for Eiropas Savienības Publiskā iepirkuma reforma

2014. gada 15. janvārī Eiropas Parlaments apstiprināja Eiropas Savienības Publiskā iepirkuma reformu paketi – jaunas direktīvas t. s. klasiskā iepirkuma, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma un koncesiju jomā. Ir sagaidāms, ka jaunās direktīvas stāsies spēkā aprīlī, pirms Lieldienām.

→ Lasīt visu

Daniels Pavļuts. Reformē un kāpj uz varžacīm

iepirkumi, 30.01.2014
Thumbnail image for Daniels Pavļuts. Reformē un kāpj uz varžacīm

Dienā, kad Saeima apstiprina jauno Ministru kabinetu, sarunājamies ar aizejošo ekonomikas ministru DANIELU PAVĻUTU. Daudzi eksperti uzskata, ka viņš bijis labākais no Latvijas ekonomikas ministriem. Vai viņiem taisnība, to rādīs laiks, bet tagad, lai gan sarunas temats ir tāda ekonomiska kategorija kā iepirkumi…

→ Lasīt visu

Publisko iepirkumu reformai jauni uzdevumi

Ivars Mēkons, 01.12.2013
Thumbnail image for Publisko iepirkumu reformai jauni uzdevumi

Turpinot veiksmīgās reformas publisko iepirkumu sistēmā (pirmie likuma grozījumi stājās spēkā jau 2013. gada 1. augustā), augsta līmeņa ekspertu darba grupa ar pārstāvjiem no visām iesaistītajām pusēm ir sagatavojusi nākamos priekšlikumus sistēmas paredzamībai un pārskatāmībai, kā arī…

→ Lasīt visu

Iepirkumi.lv ‒ pircēju un pārdevēju tikšanās vieta nr. 1

Iveta Daine, 01.12.2013
Thumbnail image for Iepirkumi.lv ‒ pircēju un pārdevēju tikšanās vieta nr. 1

Iepirkumi.lv patlaban ir populārākais iepirkumu portāls Latvijā, kurā tiekas pircēji un pārdevēji jeb pasūtītāji un piegādātāji. Portāla ideju izauklējis un attīstījis KASPARS ROZENKOPFS, tagad ap to saaudzis un sazarojies arī viņa pārējais bizness, kas arī galvenokārt saistīts ar iepirkumiem.

→ Lasīt visu