Iepirkumu ABC

Iepirkumi.lv ‒ pircēju un pārdevēju tikšanās vieta nr. 1

Iveta Daine, 01.12.2013
Thumbnail image for Iepirkumi.lv ‒ pircēju un pārdevēju tikšanās vieta nr. 1

Iepirkumi.lv patlaban ir populārākais iepirkumu portāls Latvijā, kurā tiekas pircēji un pārdevēji jeb pasūtītāji un piegādātāji. Portāla ideju izauklējis un attīstījis KASPARS ROZENKOPFS, tagad ap to saaudzis un sazarojies arī viņa pārējais bizness, kas arī galvenokārt saistīts ar iepirkumiem.

→ Lasīt visu

Iepirkumu dalīšana daļās un līgumcena

Astra Bērziņa, 27.11.2013
Thumbnail image for Iepirkumu dalīšana daļās un līgumcena

Šajā nodarbībā aplūkosim, kādas priekšrocības piedāvā Publisko iepirkumu likuma 9. panta sestā un septītā daļa, kad mazāko daļu, kas nepārsniedz 20 % no kopējās iepirkuma līgumcenas, pircējs drīkst nodalīt no kopējā iepirkuma apjoma, tādējādi daļēji atvieglojot pretendentiem piedāvājuma gatavošanu…

→ Lasīt visu

Dalīšana daļās, vispārīgā vienošanās un paredzamā līgumcena. II daļa

Astra Bērziņa, 04.11.2013
Thumbnail image for Dalīšana daļās, vispārīgā vienošanās un paredzamā līgumcena. II daļa

Iepriekšējā nodarbībā aplūkojām, kā noteikt paredzamo līgumcenu, ja noteiktā laika periodā jāveic līdzīga rakstura darbi, jāiepērk līdzīgas preces vai nepieciešams saņemt līdzīga rakstura pakalpojumus, bet piegādātāju loks dažkārt ir līdzvērtīgs, bet citkārt – atšķirīgs.

→ Lasīt visu

Dalīšana daļās un līgumcena. 1. daļa

Astra Bērziņa, 24.09.2013
Thumbnail image for Dalīšana daļās un līgumcena. 1. daļa

Šoreiz aplūkosim pamatlietas par iepirkuma priekšmeta daļās dalīšanas principiem dažāda veida iepirkumos, dalīšanas plusiem un mīnusiem, un kā tā ietekmē iepirkuma līgumcenas noteikšanu. Publisko iepirkumu likumā tiek regulāri veikti grozījumi, kas vērsti gan uz administratīvā sloga mazināšanu, gan, lai samazinātu pasūtītāju risku…

→ Lasīt visu

Iepirkuma kārtība iestādē

Astra Bērziņa, 29.08.2013
Thumbnail image for Iepirkuma kārtība iestādē

Jautājums par Iepirkuma kārtības nepieciešamību ir aktuāls daudzās valsts un pašvaldības iestādēs. Tāpēc šajā nodarbībā sniegšu tikai nelielu ieskatu par iepirkumu kārtības pamatjautājumiem, par pamatu ņemot salīdzinoši mazu valsts vai pašvaldības iestādi.

→ Lasīt visu

Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2013. gada 1. augusta

Astra Bērziņa, 02.08.2013
Thumbnail image for Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2013. gada 1. augusta

Šajā nodarbībā aplūkosim, kā jāveic mazais iepirkums, kas mainījies likumdošanā saistībā ar jaunākajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā. Kas ir mazais jeb zemsliekšņu iepirkums, kāpēc šo iepirkuma metodi tā sauc? Mazais iepirkums ir iepirkuma metode, kura piemērojama zemākajos PIL noteiktajos līgumcenu…

→ Lasīt visu

Tehniskās specifikācijas precēm un pakalpojumiem

Astra Bērziņa, 02.07.2013
Thumbnail image for Tehniskās specifikācijas precēm un pakalpojumiem

Iepriekšējā numurā bija ievadnodarbība par tehnisko specifikāciju nozīmi. Šoreiz detalizētāk aplūkosim, kas jāņem vērā, gatavojot tehniskās specifikācijām precēm un pakalpojumiem. Tehniskajām specifikācijām jābūt saistītām ar iepērkamā būvdarba, piegādes vai pakalpojuma īpašībām…

→ Lasīt visu

Iepirkumu līgumu veidi un tehniskās specifikācijas

Astra Bērziņa, 30.05.2013
Thumbnail image for Iepirkumu līgumu veidi un tehniskās specifikācijas

Šajā nodarbībā aplūkosim iepirkumu līgumu veidus, noskaidrosim, kas ir CPV un kāpēc to lieto, kā arī to,kāda ir tehnisko specifikācijunozīme iepirkumos. Šoreiz tas būs tikai ieskats tehniskajos specifikāciju pamatjautājumos, bet nākamajā numurā analizēsim katru iepirkuma veidu atsevišķi…

→ Lasīt visu

Iepirkuma process

Astra Bērziņa, 30.04.2013
Thumbnail image for Iepirkuma process

Šajā nodarbībā aplūkosim, kāds ir iepirkuma process, ar ko tas sākas un ar ko beidzas. Kādas ir iepirkuma realizēšanas metodes, kuras no tām piemēro visbiežāk, ar ko mazais iepirkums atšķiras no atklāta konkursa procedūras un kāpēc ir tādi B daļas iepirkumi, kuriem ir atšķirīgi iepirkuma nosacījumi?

→ Lasīt visu

Komersantu iespējas publiskajā iepirkumā

Astra Bērziņa, 28.03.2013
Thumbnail image for Komersantu iespējas publiskajā iepirkumā

Šoreiz aplūkosim, kāda ir komersanta loma iepirkumos. Nodarbībā paskaidrošu par publisko iepirkumu normatīvajos aktos izmantotajiem terminiem attiecībā uz komersantu un norādīšu, kā mazāki vai ar šaurāku specializāciju esošie komersanti var veidot apvienības, tādā veidā radot sev plašākas iespējas…

→ Lasīt visu