Ieva Lācenberga-Rocēna

Pagaidu aizsardzības pasākumi praksē

Ieva Lācenberga-Rocēna, 31.05.2017
Thumbnail image for Pagaidu aizsardzības pasākumi praksē

Pagaidu aizsardzības pasākumu piemērošana publiskajos iepirkumos ir Administratīvās rajona tiesas kompetencē, un līdzšinējā prakse apliecina, ka pagaidu aizsardzība publiskajos iepirkumos ir tikai teorētiska. Pagaidu aizsardzības jautājums publiskajos iepirkumos aktuāls kļūst brīdī, kad Iepirkumu uzraudzības birojs izskata strīdus jau par iepirkuma procedūras rezultātiem un pieņem atļaujošu lēmumu, kas pasūtītājam rada tiesisku pamatu noslēgt iepirkuma līgumu uzreiz pēc šāda lēmuma saņemšanas.

→ Lasīt visu

Būvniecības iepirkumi slimnīcās

Ieva Lācenberga-Rocēna, 30.04.2013
Thumbnail image for Būvniecības iepirkumi slimnīcās

Iepriekšējos ERAF plānošanas periodos ievērojami līdzekļi tika ieguldīti ārstniecības iestāžu stacionāru infrastruktūras sakārtošanai, renovējot un rekonstruējot slimnīcu ēkas un būvējot jaunas. Lai dalītos pieredzē, kā veicies ar šiem iepirkumiem, 5. aprīlī Eiropas Savienības mājas Sarunu telpā notika žurnāla Iepirkumi organizētā diskusija.

→ Lasīt visu