Dagnija Pileniece

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) par Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) izmantošanu

Dagnija Pileniece, 06.12.2017
Thumbnail image for Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)  par Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) izmantošanu

Iepriekšējos žurnāla „Iepirkumi” numuros tika apskatītas darbības, kas Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā jāveic pasūtītājam (vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam), lai izveidotu iepirkuma sagatavi, pievienojot pamatinformāciju par iepirkumu, kā arī izveidotu iepirkuma komisiju. Pēc tam, kad EIS e-konkursu apakšsistēmā ir veiksmīgi izveidota iepirkuma sagatave – ievadīti pamatdati, izveidota iepirkuma komisija un vismaz viens ko – misijas loceklis ir parakstījis apliecinājumu par neieinteresētību, attiecīgais komi – sijas loceklis (viens vai vairāki) var turpināt darbu, iepirkuma sagatavē pievienojot iepirkuma procedūras dokumentāciju un ievadot prasības un vērtēšanas kritērijus.

→ Lasīt visu

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) par Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanu

Dagnija Pileniece, 31.05.2017
Thumbnail image for Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) par Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanu

2017. gada 1. martā pieņemtā Publisko iepirkumu likuma III nodaļa un no 2017. gada 1. aprīļa spēkā esošā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma VI nodaļa nosaka prasības attiecībā uz iepirkuma komisiju, t. sk. iepirkuma komisijas izveidi, darbības pamatprincipiem, kā arī lēmumu pieņemšanas kārtību. Iepirkuma komisijas izveide ir viens no pirmajiem pasūtītājam veicamajiem soļiem jebkuras iepirkuma procedūras (iepirkuma) sākšanai. Lai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā varētu veikt iepirkuma procedūru, iepirkuma veicējam jeb pasūtītājam (valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība u.c.) jābūt reģistrētam EIS lietotājam.

→ Lasīt visu

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) par elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanu

Dagnija Pileniece, 06.04.2017
Thumbnail image for Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) par elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanu

Publisko iepirkumu likums stājās spēkā 2017. gada 1. martā, savukārt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums – 2017. gada 1. aprīlī. Lai gan šie normatīvie akti nosaka atšķirīgus termiņus un publicējamās informācijas saturu, tomēr tie uzliek jaunu pienākumu – izmantot valsts elektroniskās informācijas sistēmu, lai publicētu informāciju par plānotajiem iepirkumiem, proti, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e -konkursu apakšsistēmu, jānodrošina savlaicīga piegādātāju informēšana.

→ Lasīt visu