Dace Gaile

Gaidītās izmaiņas

Dace Gaile, 03.06.2015
Thumbnail image for Gaidītās izmaiņas

Aizvadītajā mēnesī Saeimas steidzamības kārtā divos lasījumos apstiprinātais labojums Publisko iepirkumu likumā (PIL) par atļautajām novirzēm iepirkuma līgumā bija ļoti gaidīts. Turpmāk naudas izteiksmē izteiktu līdz 10% lielu labojumu preču piegāžu un pakalpojumu līgumos un līdz 15% labojumu noslēgtajos būvdarbu līgumos neuzskatīs par būtisku.

→ Lasīt visu

Lielāka brīvība iepirkumos. Vai pratīsim to izmantot?

Dace Gaile, 30.09.2014
Thumbnail image for Lielāka brīvība iepirkumos. Vai pratīsim to izmantot?

Zaļais iepirkums pēdējo mēnešu laikā kļuvis par nozīmīgu diskusiju tēmu ne tikai uzņēmēju un ierēdņu sabiedrībā. Vai mums pietiek zināšanu par to, kas tas ir? Tiešā veidā nevienā Eiropas Savienības (ES) un Latvijas normatīvajā akta jēdziens “zaļais iepirkums” nav formulēts.

→ Lasīt visu

Publiskais iepirkums = zināšanas + precizitāte

Dace Gaile, 25.08.2014
Thumbnail image for Publiskais iepirkums = zināšanas + precizitāte

Viena no problēmām ir paviršības kļūdas nolikumos. Mūsu praksē gandrīz nav bijis tāda nolikuma, kurā nebūtu nepareizas atsauces uz nolikuma punktiem vai pretrunu starp nolikumā noteiktajām prasībām, piemēram, vienā punktā pieprasīts līgumu pabeigt 12 mēnešos, citā jau tiek piedāvāti 18 mēneši.

→ Lasīt visu

Nezināmais zināmais Publisko iepirkumu likums

Dace Gaile, 28.05.2014
Thumbnail image for Nezināmais zināmais Publisko iepirkumu likums

„Iepirkumos nav iespējams…”, „Publisko iepirkumu likums neparedz…” – tādus un līdzīgus apgalvojumus nereti nākas dzirdēt. Vai likums tiešām neparedz iespējas, kas ļautu iepirkumu padarīt elastīgāku un pasūtītājam draudzīgāku? Jācer, ka aicinājumu dalīt daļās, piemēram, no sortimenta viedokļa apjomīgo pārtikas iepirkumu tā, lai veicinātu…

→ Lasīt visu

Par zemākās cenas kritēriju

Dace Gaile, 24.03.2014
Thumbnail image for Par zemākās cenas kritēriju

Pēdējā laikā medijos dedzīgi tiek diskutēts par zemākās cenas kritērija aizliegumu publiskajos iepirkumos. Protams, jāpiekrīt, ka, nosakot kā piedāvājuma izvēles kritēriju zemāko cenu, pasūtītājs dod tirgus dalībniekiem signālu, ka tas izvēlēsies lētāko no piedāvājumiem, kas atbilst visām iepirkuma dokumentācijā noteiktajām…

→ Lasīt visu