Izvēlies žurnāla versiju un abonē (2017.gads)

Abone Zurnalu Iepirkumi

 

IzveliesUnAboneElektronisksUnDrukats

DrukataVersija

Elektroniska

Informācija

 

Žurnāls iznāk 1x divos mēnešos

Par rēķiniem un abonēšanu zvaniet pa tālruni 27797773 vai 27798887, vai rakstiet uz e-pastu info@zurnalsiepirkumi.lv

* Cenas norādītas ar PVN